Ugrás a fő tartalomhoz

Adatvédelmi tájékoztató – myPhonak Junior app

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 18.

Az adatvédelmi tájékoztató azt mutatja be, hogy hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel személyes adatait, mivel ezek kapcsolódnak a myPhonak Junior alkalmazáshoz („mobilalkalmazás”), valamint az összes kapcsolódó technológiához, amelyre a mobilalkalmazás („mobilszolgáltatás”) eléréséhez és egyéb módon történő használatához szükség van.

A jelen adatvédelmi tájékoztató időről időre frissülhet. Ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt, hogy az adatvédelmi tájékoztatót átdolgoztuk és a „Legutóbbi frissítés” dátuma a dokumentum tetején módosulni fog. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen adatvédelmi tájékoztatót.

1. A kezelő adatai

A Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc (www.sonova.com), („Sonova AG”) a mobilalkalmazásból és a csatlakoztatott hallókészülékekből („HK”) származó használati és viselkedési adatok begyűjtésekor kezelőként jár el.

A hallásgondozó szakembere („HGSZ”) is eljárhat kezelőként, az alábbi szakasz végén leírt feldolgozási eseteknél.

2. A feldolgozás célja és a begyűjtött személyes adatok
a. Analitika a termék és szolgáltatások javítása céljából

Célok

– A mobilszolgáltatás elérhetőségének biztosítása
- A mobilalkalmazás használati teljesítményének javítása
– A HK-kel kapcsolatos problémák észlelése és a termék javítása
– Problémák észlelése és a mobilalkalmazás javítása

Jogalap

– Hozzájárulás

Begyűjtött személyes adatok

– Használati adatok (pl. mobilkészülék, mobilalkalmazás és használata, HK állapota, készülék nyelve…)
– Viselkedés adatok (pl. a HK használata – a különböző akusztikai környezetekben való viselési idő, elemtöltési ciklusok, a HK-kel való interakciói, pl. távoli vezérlés és módosítások)

A begyűjtésüket követően a személyes adatokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük a rendszereinkben. Minden analitikai célból történő feldolgozás a személyazonosításra alkalmatlanná tett személyes adatokkal történik. A mobilalkalmazás beállítási folyamata során hozzájárulhat az ilyen jellegű adatgyűjtéshez, illetve a későbbiekben a mobilalkalmazás jogi részének beállításai között hozzájárulhat vagy megtagadhatja azt.

b. Távoli támogatási szolgáltatás

Célok

–       Távoli illesztés, valamint a felhasználó HK használatával kapcsolatos támogatása

Jogalap

–       A HGSZ-rel való szerződés teljesítése

Begyűjtött személyes adatok

–       A HK adatai (viselési idő)

–       Mobiladatok (beállításcsomag / bázis neve)

–       Hálózat típusa

3. A személyes adatainak közzététele

A Sonova AG a következő harmadik felek számára teheti közzé személyes adatait:

–          HGSZ-ek a távoli támogatási szolgáltatás használatakor, ha használják;

–          A csoporton belül más vállalatok, például leányvállalataink;

–          Üzleti partnerek, alvállalkozók és külső szolgáltatók, például Microsoft, Twilio és/vagy Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey;

–          Más szervezetek és állami szervek, beleértve a rendfenntartó szerveket, a törvényi előírásoknak megfelelően.

A személyes adatok más harmadik felekkel történő megosztása előtt kifejezett beleegyezését fogjuk kérni. Ha azonban a személyes adatait a beleegyezése nélkül vagyunk kénytelenek közzétenni, kizárólag azon személyes adatait fogjuk közzétenni, amelyek feltétlenül szükségesek a jogi kötelezettségeinknek való elégtétel céljából.

4. Adatátvitelek

Vegye figyelembe, hogy a fent említett harmadik felek lakóhelyétől eltérő országban működő szervezetek is lehetnek. Így személyes adatai olyan országokba is továbbításra is kerülhetnek, amelyek nem biztosítják a személyes adatok ugyanolyan szintű védelmét. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket hozunk, beleértve a megfelelő szervezeti, műszaki és jogi óvintézkedéseket a vonatkozó átvitel irányítása és a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5. Adatmegőrzés

A Sonova AG minimális ideig őrzi meg személyes adatait, amely arányos a korábbi szakaszban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges időtartammal. Abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályok vagy más szabályozások hosszabb megőrzési időszakot írnak elő, a hosszabb megőrzési időt fogjuk betartani, a jogi kötelezettségeink betartása érdekében.
A HGSZ-ek által a távoli támogatási szolgáltatás nyújtása céljából feldolgozott személyes adatai a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerülnek megőrzésre. A specifikus megőrzési időszakokkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot HGSZ-ével.

6. A törvényes jogai

A személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának keretein belül, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogában áll kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését, illetve személyes adatainak törlését vagy a feldolgozás korlátozását. Emellett tiltakozhat a feldolgozás ellen, adathordozhatóságot igényelhet, bármikor visszavonhatja hozzájárulását, valamint bizonyos joghatóságokban személyes adatai posztumusz feldolgozási módját illető utasításokat is megadhat. A jogait az alábbi Kapcsolat című szakaszban szereplő kapcsolattartási adatok használatával érvényesítheti, vagy HGSZ-ével is felveheti a kapcsolatot, ha a jogai a távoli támogatási szolgáltatás céljából feldolgozott személyes adatokat érintik.

Vegye figyelembe, hogy az ilyen jogok gyakorlása nem kizárólagos és a vonatkozó jogszabályok korlátozásai érvényesek.
Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatainak feldolgozása megsérti a vonatkozó jogszabályokat, akkor panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál.

7. Harmadik felek hivatkozásai

A mobilalkalmazás más weboldalakra vagy harmadik felek tartalmára mutató hivatkozásokat, valamint weboldalakra mutatkozó hivatkozásokat és reklámszalagokban alkalmazott funkciókat vagy egyéb hirdetéseket tartalmazhat. A Sonova az ilyen külső hivatkozásokat nem vizsgálja, monitorozza, illetve ezek pontosságát, megfelelőségét, érvényességét, megbízhatóságát, elérhetőségét vagy teljességét nem ellenőrzi.

8. Kapcsolat

Amennyiben kérdései vannak a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi csapatunkkal a privacy@sonova.com e-mail-címen vagy a +41 58 928 01 01-es telefonszámon.