Phonak Virto Titanium / Phonak cShell Titanium


Drogi kliencie, wierny użytkowniku modelu Titanium,

Twoje urządzenie Titanium (ITE/cShell) zostało pomyślnie naprawione. Pojawiły się doniesienia o systemach filtrów przeciwwoskowinowych CeruStop luzujących się z tytanowych obudów w wyniku częstej wymiany. Aktywnie rozwiązaliśmy ten problem i poprawiliśmy ogólną jakość konstrukcji.

  • Ulepszenie obejmuje nową obudowę tytanową i dwuwarstwowy proces klejenia dla systemu filtrów przeciwwoskowinowych CeruStop (patrz zaznaczony na zielono obszar, brak stałego kontaktu ze skórą dla większości przewodów słuchowych)
  • Warstwa uszczelniająca zawiera niewielką ilość akrylanów pochodzących z klejów
  • Uwaga* – osoby wrażliwe na takie substancje mogą potencjalnie doświadczyć reakcji alergicznej skóry.
  • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy bezzwłocznie zaprzestać użytkowania urządzenia i skonsultować się z protetykiem słuchu lub lekarzem
*Ostrzeżenie: Powierzchnia urządzenia może zawierać niewielkie ilości akrylanów pochodzących z klejów.