Gizlilik Bildirisi- myPhonak Junior uygulaması

Son güncelleme: 18.10.2022

Bu Gizlilik Bildirimi, Mobil Uygulamaya (“Mobil Hizmet”) erişmek veya başka bir şekilde kullanmak için, myPhonak Junior Uygulaması (“Mobil Uygulama”) ile ilgili olan tüm teknolojilerin kişisel verileri nasıl topladığı ya da işlediğini açıklamaktadır.

Bu Gizlilik Bildirimi zaman zaman güncellenebilir. Bu durumda, sizi bu Gizlilik Bildiriminin değiştirildiğine dair bilgilendireceğiz ve bu belgenin üst kısmındaki "son güncelleme" tarihini revize edeceğiz. Bu Gizlilik Bildirimini düzenli olarak incelemenizi öneririz.

1. Veri Sorumlularının Kimliği

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, İsviçre (www.sonova.com) ("Sonova AG"), Mobil Uygulamadan ve bağlı İşitme Cihazlarından ("İC") kullanım ve davranış verilerini toplarken Veri Sorumlusu olarak hareket eder.

İşitme Uzmanınız ("HCP") da aşağıdaki bölümün sonunda açıklanan işlemler için Denetleyici görevi görebilir.

2. İşleme amaçları ve toplanan kişisel veriler

a. Ürün ve hizmet iyileştirmesi için analizler

    Amaçlar

     - Mobil Hizmetin kullanılabilirliğini sağlamak
     - Mobil Uygulamanın kullanım performansını iyileştirmek
     - İC ile ilgili sorunları tespit etmek ve ürünü iyileştirmek
     - Sorunları tespit etmek ve Mobil Uygulamayı iyileştirmek

    Yasal Dayanak

     - Onay

    Toplanan Kişisel Veriler

     - Kullanım Verileri (örn. Mobil cihaz, Mobil uygulama ve kullanımı, İC durumu, dil cihazı...)
     - Davranış Verileri (örn. İC kullanımı; farklı akustik ortamlarda kullanım süresi, pil şarj döngüleri, uzaktan kumanda ve ayarlamalar gibi İC ile olan etkileşimleriniz)

Kişisel veriler, toplandıktan hemen sonra sistemlerimizde kimlik bilgilerinden arındırılır. Analiz amaçlı her türlü işleme, yalnızca kimlik bilgilerinden arındırılmış kişisel verilerle gerçekleştirilir. Bu tür bir veri toplamayı Mobil Uygulama kurulum işlemi sırasında kabul edebilir veya Mobil Uygulamanın Yasal Kısım ayarlarında daha sonra kabul edebilir veya vazgeçebilirsiniz.

b. Uzaktan Destek Hizmeti

    Amaçlar

     - Uzaktan fitting hizmeti sağlamak ve kullanıcıya İC kullanımında yardımcı olmak

    Yasal Dayanak

     - HCP ile yapılan sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi

    Toplanan Kişisel Veriler

     - İC verileri (Kullanım süresi)
     - Mobil veriler (Senaryo adı/temel)
     - Ağ tipi

3. Kişisel verilerinizin ifşası

Sonova AG, kişisel verilerinizi aşağıdaki üçüncü taraflara ifşa edebilir:

- Uygun olduğunda, Uzaktan Destek Hizmeti kullanırken HCP'ler;
- Grup şirketlerimiz arasında yer alan, bağlı kuruluşlarımız gibi diğer şirketler;
- İş ortakları, yükleniciler ve Microsoft, Twilio ve/veya Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey gibi üçüncü taraf sağlayıcılar;
- Kanunen gerekli olabileceği şekilde, kolluk kuvvetleri dahil diğer kuruluşlar ve kamu kurumları.

Herhangi bir kişisel veriyi üçüncü taraflara ifşa etmeden önce açıkça onayınızı isteriz. Bununla birlikte, kişisel verileri onayınız olmadan ifşa etme yükümlülüğümüz söz konusu olursa yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacı için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri ifşa edeceğiz.

4. Veri aktarımları

Lütfen yukarıda bahsi geçen üçüncü tarafların, ikamet ettiğiniz ülkenin dışında bulunabileceğini unutmayın. Dolayısıyla kişisel verileriniz, bu veriler için aynı seviyede koruma sağlamayan ülkelere aktarılabilir. Bu gibi durumlarda, ilgili aktarımı yönetmek ve yürürlükteki yasa kapsamında gerekli koruma seviyesinin sağlandığından emin olmak için uygun organizasyonel, teknik ve yasal koruma önlemleri dahil olmak üzere yeterli ölçüde tedbir alacağız. 

5. Veri saklama 

Sonova AG, kişisel verilerinizi, önceki bölümde açıklanan amaçları yerine getirmek için gerekli süre ile orantılı olan asgari süre boyunca saklayacaktır. Yürürlükteki yasanın veya diğer düzenlemelerin daha uzun bir saklama süresi gerektirmesi durumunda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına daha uzun olan saklama süresini uygulayacağız.

HCP'ler tarafından Uzaktan Destek Hizmeti amacıyla işlenen kişisel verileriniz, yürürlükteki yasalar uyarınca saklanacaktır. Verilerin spesifik saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HCP'niz ile iletişime geçin.

6. Yasal haklarınız

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi kapsamında ve yürürlükteki yasa uyarınca, kişisel verilerinize erişmeyi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz zaman işlemeye itiraz edebilir, veri taşınabilirliği talebinde bulunabilir, onayınızı geri çekebilirsiniz. Bazı yargı alanlarında, kişisel verilerinizin vefatınızdan sonra nasıl işlenmesi gerektiğine dair talimat da verebilirsiniz. Haklarınızı, aşağıdaki İletişim Bölümünde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla kullanabilirsiniz. Haklarınızın Uzaktan Destek Hizmeti işlenen kişisel veriler ile ilgili olması durumunda HCP'niz ile iletişime geçmeniz gerekir.

Lütfen bu hakları kullanmanın kayıtsız şartsız olmadığını ve yürürlükteki yasanın şart koştuğu sınırlamalara tabi olduğunu unutmayın.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yürürlükteki yasayı ihlal ettiğini düşünüyorsanız yerel denetleyici kuruma veya yetkin düzenleme makamına şikayette bulunabilirsiniz. 

7. Üçüncü taraf bağlantıları

Mobil Uygulama, üçüncü taraflara ait olan veya üçüncü taraflardan kaynaklı diğer web sitelerine veya içeriğe yönelik bağlantılar ya da reklam bantları veya diğer reklamlarda web sitelere ve özelliklere yönelik bağlantılar içerebilir. Bu gibi harici bağlantılar Sonova tarafından doğruluk, yeterlilik, geçerlilik, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya eksiksizlik bakımından araştırılmaz, izlenmez veya kontrol edilmez.

8. İletişim

Bu Gizlilik Bildirimi veya Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız olması halinde lütfen privacy@sonova.com adresinden veya +41 58 928 01 01 numaralı telefondan Veri Gizliliği Ekibimiz ile iletişime geçin.