GİZLİLİK BİLDİRİMİ- myPhonak Junior uygulaması

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Son güncelleme tarihi: 11.02.2023

Bu Gizlilik Bildirimi, İşitme Cihazlarınızın ("İC") kullanımıyla ilgili, hassas veriler dahil olmak üzere kişisel verilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini açıklamaktadır. Bu bağlamda, bu Gizlilik Bildirimi Mobil Uygulamaya aşağıda tarif edildiği gibi erişmek veya bunu kullanmak için ilgili tüm teknolojiyle birlikte, kişisel verilerinizin “myPhonak Junior” Uygulaması ("Mobil Uygulama") üzerinden işlenmesini kapsamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ülkenize göre yerel yasal gerekliliklere uygundur, bunlara İsviçre Federal Veri Koruma Yasası ("FDPA"), Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679/AB sayılı Tüzüğü ("GDPR") veya Koruma Altında Sağlık Bilgisi niteliğinde olan kişisel verileriniz için 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ("HIPAA") dahildir.

Bu Gizlilik Bildirimi zaman zaman güncellenebilir. Bu durumda, bu Gizlilik Bildiriminin değiştirildiğini size bildireceğiz ve bu belgenin üst kısmındaki "son güncelleme" tarihi değişecektir. Bu Gizlilik Bildirimine belirli aralıklarla göz atmanızı öneririz.

Biz kimiz?

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, İsviçre https://www.sonova.com/en, ("Sonova AG"), aşağıdaki bölümde listelenen işlemler için Denetleyici görevi görmektedir.

İşitme Uzmanınız ("HCP") da aşağıdaki bölümün sonunda açıklanan işlemler için Denetleyici görevi görebilir.

Sizden topladığımız kişisel veriler ve toplama sebeplerimiz

Sonova AG kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:

Onayınıza bağlı olarak (bu işlemler zorunlu değildir ve yalnızca kabul ederseniz ve onay verirseniz gerçekleştirilecektir):

 • Mobil Uygulamada kullanım sürenize erişmenizi ve bunu görmenizi sağlamak: kullanım süresi, farklı akustik ortamlarda geçen süre, ses aktarımı süresi, İC bilgileri (örn. seri numarası ve işitme tarafı).
 • Mobil Uygulamayı kullanırken demografik bilgilerinizi ve tercihlerinizi anlamak: telefon bilgileri (örn. marka, model, işletim sistemi bilgileri, platform ve dil), Mobil Uygulama ile temel etkileşim (örn. Mobil Uygulamanın ilk açılışı, ekran geçişleri ve Mobil Uygulamayla etkileşim örn. düğmeler, kaydırma çubukları ve özellikler), Mobil Uygulama sürümü, bilgileriniz (örn. yaş, cinsiyet, ülke, dil, ilgi alanları) (Sonova, kullanıcıların konum bilgilerini saklamayacak ve hiçbir şekilde izleyemeyecektir).
 • Mobil Uygulama üzerinden size memnuniyet anketi göndermek (SurveyMonkey üzerinden): yaş aralığı, ülke ve İC tipi. IP adresi bilgisi SurveyMonkey tarafından toplanır. Bu işlemin amacı ya da bizim niyetimiz bu olmasa da, anketin sonuçları, bazı kullanıcıların serbest metin alanına girebileceği başka kişisel veriler içerebilir.

Sözleşmenizin performansına bağlı olarak (bu işlemler, işitme deneyiminizi iyileştirmek ve İC'nizin ve Mobil Uygulamanızın düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli olduğundan zorunludur):

 • İC'nizin ve Mobil Uygulamanızın amacına uygun şekilde çalışmasını garanti etmek ve İC'niz üzerinde ayarlamalar yapmanıza izin vermek: İC'niz üzerinde HCP'niz tarafından saklanan veriler (örn. doğum tarihi, yaş, cinsiyet, odyogram), İC ürün kimliği (örn. ürün adı, İC tipi, İC sürümü, ana marka, özel etiket, fiyat etiketi, pil tipi, cihaz tipi, cihaz seçenekleri, ürün yazılımı sürümü, donanım sürümü), kişisel düzenleme ayarları (varsa, özel fitting düzenlemeleri ve özel ayarlar dahil olmak üzere).

Yasal yükümlülüklerimize bağlı olarak (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında, üretici olarak biz, tıbbi cihazlarımızın kalitesi, performansı ve güvenliliği hakkında veri toplamayı ve analiz etmeyi sağlayan bir izleme sistemi kurmalıyız):

 • İC'nin performansını izlemek, doğru çalışmayı ve güvenliği sağlamak (pazara arz sonrası gözetim): İC ile bağlantı (örn. bağlantı durumu, ürün kimliği, keşif bilgileri, eşleştirme bilgileri, ayrıntılı bağlantı bilgileri), şarj süreleri, Mobil Uygulama çökmeleri ve Mobil Uygulamanın diğer arızaları hakkında veriler, Mobil Uygulama olaylarının teknik günlüğü (örn. performans, güvenlik ve diğer sorunların tespiti ve teşhisi için olaylar, IP adresi gerektirebilir).

HCP'niz, sözleşme performansına bağlı olarak, aşağıdaki amaçla kişisel verilerinizi işlemektedir:

 • İC'nizin (RID) Tabanlı Uzaktan Destek hizmetiyle fitting işlemini yapmak: İC'nizde saklanan veriler (doğum tarihi, yaş, cinsiyet, odyogram), İC ürün kimliği (ürün adı, İC tipi, İC sürümü, ana marka, özel etiket, fiyat etiketi, pil tipi, cihaz tipi, cihaz seçenekleri, ürün yazılım sürümü, donanım sürümü), Bluetooth cihaz adı, seri numarası, İC eşleştirme anahtarı, İC Kullanım Günlüğü (önyükleme sayacı, düzenlemeler, ilk/son fitting'den bu yana çalıştırma süresi, ses durumu başına kullanım süresi, çalıştırma süresi, düzeltmeler, yeniden şarj etme döngülerinin sayısı), İC fitting konfigürasyonu ve diğer işletim verileri (hizmet kayıt kimliğiniz veya hizmet kayıt durumunuz, IP adresiniz, İC'de kayıtlı RID sayısı).

Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, veri koruma konusunda gerekli eğitimleri almış ve gizlilik yükümlülüğüne tabi çalışanlarımıza verdiğimiz talimatlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdakilere ifşa edilebilir:

 • Şirketler grubumuzdaki bağlı kuruluşlarımız gibi tümü kişisel verileri geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak korumakla yükümlü olan diğer şirketler;
 • İş ortaklarımız, yüklenicilerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız. Bu üçüncü taraflar, yalnızca bize sağladıkları hizmetler için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri, talimatlarımıza göre ve gizlilik ve güvenlik gerekliliklerimize uygun olarak işlerler.
 • Yasaların gerektirdiği gibi, emniyet teşkilatları da dahil olmak üzere diğer kuruluşlar ve kamu kurumları, denetleme ve kontrol makamları.

Mobil Uygulamayı kullanarak, yalnızca aşağıdaki amaçlar için kesinlikle gerekli olan kişisel veriler paylaşılmaktadır (paylaşılan kişisel verilerinizin konumu ülkenize bağlı olarak değişebilir):

 • Microsoft Ireland Operations Limited - Microsoft Azure (Hollanda): hizmetlerimizi bulunduran bulut altyapısı sağlama.
 • Twilio Inc, Xirsys (veriler kalıcı olarak saklanmaz ve aramaya dahil olanların konumuna ve tanımlanan IP adresi aralıklarına bağlı olarak geçiş sunucusu olarak işlenir – daha fazla bilgi için bkz.: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions veya https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): WebRTC hizmetini yönetme ve sürdürme; teknik destek sağlama.
 • Google Ireland Limited - Google Analytics (İrlanda): analiz.
 • Google Ireland Limited - Google Firebase (İrlanda): kilitlenme analizi, uzaktan yapılandırma ve anlık bildirimler.
 • SurveyMonkey Inc. (Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda): kullanıcı memnuniyet anketleri toplamak için kullanılır.
 • Elasticsearch B.V (Hollanda): izleme, güvenlik ve gözlenebilirlik amacıyla oturum açma alımı.

Yukarıda listelenenler dışında diğer üçüncü taraflara herhangi bir kişisel veri ifşa etmeden önce, açıkça onayınızı isteriz. Bununla birlikte, kişisel verileri onayınız olmadan ifşa etme yükümlülüğümüz söz konusu olursa yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacı için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri ifşa edeceğiz.

Uluslararası kişisel veri aktarımları

Lütfen yukarıda bahsi geçen üçüncü taraflardan bazılarının ülkenizin dışında bulunabileceğini unutmayın. Dolayısıyla kişisel verileriniz kendi ülkeniz ile aynı kişisel veri koruma seviyesini sağlamayan ülkelere aktarılabilecektir. Bu gibi durumlarda, şunları taahhüt ederiz:

 • yürürlükteki yasalara uymak için yeterli prosedürleri uygulamak;
 • aktarılan kişisel veriler için yeterli bir koruma düzeyi sağlamak amacıyla, uygun organizasyonel, teknik ve yasal koruma önlemlerini benimsemek;
 • gerekli olması halinde ve yürürlükteki yasaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme maddelerini uygulamak;
 • ithalatçı üçüncü tarafın ülkesine bağlı olarak, aktarım etkisi değerlendirmesi gibi ek önlemler almak.

Kişisel verilerinizi ne kadar saklıyoruz?

Sonova AG, kişisel verilerinizi Bölüm 2'de belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre ile orantılı olarak asgari bir süre boyunca saklayacaktır. Yürürlükteki yasa veya diğer yönetmeliklerin daha uzun bir saklama süresi gerektirmesi durumunda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere daha uzun bir saklama süresi uygulayacağız.

HCP'ler tarafından işlenen kişisel verileriniz yürürlükteki yasalar uyarınca saklanacaktır. Verilerin spesifik saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HCP'niz ile iletişime geçin.

Yasal haklarınız

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi kapsamında ve yürürlükteki yasa uyarınca, kişisel verilerinize erişmeyi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz zaman işlemeye itiraz edebilir, veri taşınabilirliği talebinde bulunabilir, onayınızı geri çekebilirsiniz. Ülkenize göre, kişisel verilerinizin vefatınızdan sonra nasıl işlenmesi gerektiğine dair talimat vermek gibi diğer haklara sahip olabilirsiniz. HIPAA kapsamında ayrıca kişisel verilerinizin ifşalarının kayıtlarını talep etme hakkına ve yazılı talep üzerine bu bildirimin basılı bir kopyasını alma hakkına da sahipsiniz.

Aşağıdaki "Bize nasıl ulaşabilirsiniz?" Bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz veya haklarınız Uzaktan Destek Hizmeti amacıyla işlenen kişisel verilerle ilgiliyse, HCP'nizle iletişime geçmelisiniz.

Lütfen bu tür hakların kullanımının yürürlükteki yasalarca sağlanan kısıtlamalara tabi olduğunu unutmayın.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yürürlükteki yasayı ihlal ettiğini düşünüyorsanız yerel denetleyici kuruma veya yetkin düzenleme makamına şikayette bulunabilirsiniz.

Mobil Uygulamadaki üçüncü taraf bağlantıları

Mobil Uygulama, üçüncü taraflara ait olan veya üçüncü taraflardan kaynaklı diğer web sitelerine veya içeriğe yönelik bağlantılar ya da reklam bantları veya diğer reklamlarda web sitelerine ve özelliklere yönelik bağlantılar içerebilir. Bu gibi harici bağlantılar Sonova tarafından doğruluk, yeterlilik, geçerlilik, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya eksiksizlik bakımından araştırılmaz, izlenmez veya kontrol edilmez. Bu nedenle, Mobil Uygulamanın bu üçüncü taraflara ve web sitelerine herhangi bir kişisel veri ifşa etmediğini ve onlar tarafından işlenen kişisel verilerden bizim hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Bu Gizlilik Bildirimi veya Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız olması durumunda lütfen privacy@sonova.com adresinden Veri Gizliliği Ekibimiz ile iletişime geçin.