Phonak Remote app Desteği

Phonak Remote app Desteği

Doğrudan Bağlanabilirlik

Phonak Audéo B-Direct'i Phonak Remote app'e bağlama

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iOS Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.