Wielu słuchaczy

Jednoczesne przekazywanie do nieograniczonej liczby aparatów słuchowych za pomocą tylko jednego urządzenia

Wielu słuchaczy