Wewnątrzuszny aparat słuchowy precyzyjnie dopasowany do budowy anatomicznej przewodu słuchowego

Wewnątrzuszny