Rozumienie mowy podczas wykonywania codziennych czynności

Mikrofon pozwala zwiększyć świadomość otoczenia i poprawia słyszenie dźwięków dochodzących z obu stron

Product benefit icon alttext