Połączenie rozwiązań pod kątem większej skuteczności

Lepsze rozumienie dla dzieci korzystających z osobistego mikrofonu Roger lub systemu FM

Product benefit icon alttext