Połącz i słuchaj

Po podłączeniu lub zainstalowaniu odbiorników Roger możliwe jest korzystanie z dowolnego bezprzewodowego mikrofonu Roger

Product benefit icon alttext