Pełne rozumienie głosu

Z funkcją SoundRecover można każdego dnia słyszeć nowe dźwięki, takie jak śpiew ptaków i dziecięcy śmiech

Phonak SoundRecover