Łatwa obsługa

Intuicyjny wskaźnik dostarcza informacji o włączeniu aparatu słuchowego dziecka, aktywacji programu Roger lub o niskim poziomie baterii

Product benefit icon alttext