Automatyczna regulacja ustawień

Automatycznie wybiera najlepsze możliwe ustawienia w celu zapewnienia największej skuteczności wspomagania słyszenia w danym środowisku akustycznym

Phonak AutoSense