O 62% lepsze rozumienie mowy w hałasie i na odległość

Kompatybilność z technologią Roger zapewnia o 62% lepsze rozumienie mowy w hałasie i na odległość

Product benefit icon alttext