Phonak Naída P-PR

Jak wyczyścić aparat słuchowy z wkładką uszną?

 

Jak czyścić aparat słuchowy z cienkim dźwiękowodem

 

Phonak Naída P-UP

Jak wyczyścić aparat słuchowy z wkładką uszną?

 

Jak czyścić aparat słuchowy z cienkim dźwiękowodem