Aplikacje

Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji obsługi są dostępne na życzenie. W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, a egzemplarz zostanie przesłany. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe.

Aplikacja myPhonak

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

How to use the myPhonak app as Remote Control
 

 

Konfigurowanie aplikacji myPhonak w zakresie korzystania z opcji Zdalnego Wsparcia

 

How to use myPhonak Health with Audéo Fit hearing aids
 

 

How to use myPhonak Health with Phonak Paradise rechargeable hearing aids

 

Aplikacja myPhonak Junior

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie Android

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie Android