Aplikacje

Pamiętaj, że kopie papierowe i wcześniejsze wersje instrukcji obsługi są dostępne na żądanie. Kopia zostanie przesłana w ciągu 7 dni. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, jeśli nie jesteś w stanie znaleźć instrukcji obsługi, której szukasz. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe.

 

 

myPhonak app

myPhonak app

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

Konfigurowanie aplikacji myPhonak w zakresie korzystania z pomocy zdalnej Remote Support

 

Konfigurowanie aplikacji myPhonak w zakresie korzystania z „Dziennika Słyszenia”

 

Korzystanie z opcji „Moje Aparaty Słuchowe” w aplikacji myPhonak