CROS P

Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji obsługi są dostępne na życzenie. Egzemplarz zostanie przesłany.  W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe.