76845632

Pomoc techniczna dotycząca aparatu słuchowego Sky™ Q

Instrukcja użytkowania

Pielęgnacja i czyszczenie

Jak czyścić aparat słuchowy z wkładką indywidualną

Jak czyścić aparat słuchowy z zewnętrzą słuchawką (typu RIC)