Filmy instruktażowe dotyczące mikrofonu RemoteMic

Ładowanie

Parowanie

Obsługa mobilna

Regulator głośności

Wstrzymywanie i wznawianie