1546 Phonak ComPilot — film instruktażowy | Phonak

ComPilot — filmy instruktażowe

Konfiguracja i ładowanie

Konfiguracja jako urządzenie do zdalnego sterowania

Konfiguracja łączności z telefonem komórkowym

Konfiguracja łączności z urządzeniem TV Link do słuchania telewizji

0