Oceny

Wypełnij te oceny i harmonogramy uczenia się, by zidentyfikować swoje umiejętności i obszary w których nadal powinieneś się uczyć, by rozwijać swoje potrzeby komunikacyjnie.

Ta lista kontrolna analizuje kilka obszarów, które są ważne dla samorzecznictwa oraz osobistej odpowiedzialności.

Pomaga uporządkować cele uczenia się zidentyfikowane za pośrednictwem listy Transition Checklist. Obejmuje Twoje cele, potrzebne zasoby i osoby, które pomogą Ci w ich osiągnięciu.

Ta ocena dotyczy konkretnie zrozumienia przez Ciebie Twojego słuchu, ubytku, rozwiązań technologicznych i Twoich praw jako osoby z ubytkiem słuchu.

Pomaga uporządkować informacje, nad którymi będziesz pracował. Ważne jest, abyś zidentyfikował swoje cele, potrzebne zasoby, osoby, które pomogą Ci w osiągnięciu tych celów, czasu i oceny.

Oceny te zostały stworzone w celu zidentyfikowania trudności komunikacyjnych związanych z ubytkiem słuchu. Istnieją dwie listy kontrolne: jedna dla Ciebie i jedna dla Twojej znajomej lub znajomego.