Cleaning and caring for your hearing aids

Learn how to clean hearing aids and take care of them

The placement of hearing aids in the ear canal means that they are constantly exposed to moisture as well as ear wax - conditions that are not ideal for any piece of technology. It’s therefore important to take care of your hearing aids and to regularly clean them so they stay in good condition and functioning at their best.

Cleaning Hearing Aids

The following are general recommendations on how to clean your In-the-ear or behind-the-ear hearing aids. Your hearing care professional can provide you with more detailed information on how to clean your specific model.

We also provide a line of cleaning and care products specifically designed to make cleaning and taking care of your hearing aids easier than ever.

Czyszczenie i pielęgnacja

Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju pielęgnacji wymaga aparat słuchowy?

Zachowując ostrożność podczas obsługi aparatów słuchowych, można przez wiele lat cieszyć się ich funkcjonalnością oraz zmniejszyć do minimum liczbę potencjalnych problemów pojawiających się podczas codziennego użytkowania. Aparaty słuchowe mają solidną konstrukcję, mogę nie oprzeć się jednak nieprawidłowemu postępowaniu z nimi lub ich niewłaściwej pielęgnacji. Poniżej znajduje się kilka cennych wskazówek dotyczących konserwacji:

Chroń aparat słuchowy przed zabrudzeniem
Pamiętaj, aby dotykać aparat słuchowy wyłącznie czystymi, suchymi palcami. Wejście mikrofonu jest bardzo małe i może zostać zablokowane w następstwie niewłaściwego postępowania z aparatem.

Unikaj wstrząsów
Należy unikać upuszczania aparatów słuchowych na twarde powierzchnie. Upadek aparatu może się zdarzyć podczas czyszczenia aparatu oraz wymiany baterii. Należy uważać na aparat także podczas jego wkładania i wyjmowania.

Chroń aparaty słuchowe przed działaniem wysokiej temperatury
Nie należy wystawiać aparatu słuchowego na działanie bardzo wysokiej temperatury. Aparatu nie należy pozostawiać w miejscu, w którym będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (w domu lub w zaparkowanym samochodzie) ani w pobliżu grzejników.

Chroń aparat słuchowy przed wilgocią
Na czas prysznica, kąpieli lub pływania należy wyjąć aparat słuchowy z ucha. Ze względu na wysokie poziomy wilgotności panujące w łazience nie należy pozostawiać w tym miejscu aparatu słuchowego. Przed założeniem aparatów słuchowych warto oczyścić uszy. Wilgotność i skraplanie mogą spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych w aparacie słuchowym. Zalecamy wyjęcie na noc baterii z aparatu słuchowego oraz pozostawienie otwartej komory baterii. Istnieje możliwość użycia specjalnego systemu osuszania — tego rodzaju zestaw można zakupić u protetyka słuchu.

Przechowuj aparat z dala od dzieci i zwierząt
Aparat należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Wyjęty z ucha aparat słuchowy, który nie został wyłączony, emituje wysokie dźwięki, które mogą denerwować psy. Zdarzało się, że włączone aparaty pozostawione bez nadzoru były zjadane przez psy.

Unikaj kontaktu z lakierem do włosów i kosmetykami do makijażu
Drobne cząsteczki lakieru do włosów oraz kosmetyków do makijażu mogą zablokować wejście mikrofonu oraz potencjometr. Przed użyciem kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych do ciała należy zdjąć aparat słuchowy.

Czyszczenie
Aparat słuchowy należy czyścić delikatnie miękką, suchą ściereczką. Alkohol, rozpuszczalniki i środki do czyszczenia powodują uszkodzenia.

Higiena uszu
Zawsze należy pamiętać o właściwej higienie uszu. Aby możliwe było maksymalne wykorzystanie możliwości aparatów słuchowych, należy zawsze pamiętać o odpowiedniej higienie: w uszach nie powinna znajdować się woszczyna ani inne zanieczyszczenia, takie jak sucha skóra; nie należy także dopuścić do zakażenia ucha. Te same zalecenia mają zastosowanie w przypadku nakładek w aparatach zausznych. Produkty ułatwiające zachowanie higieny uszu oraz wkładek lub nakładek w aparatach słuchowych można nabyć u protetyka słuchu. Podczas wizyty u protetyka słuchu może także zostać przeprowadzona dokładna kontrola uszu oraz aparatu słuchowego pod kątem wszelkiego rodzaju blokad spowodowanych woszczyną lub zanieczyszczeniami, a także sprawdzenie działania aparatu słuchowego.

Przechowuj aparaty słuchowe w bezpiecznym miejscu
W czasie, gdy aparat słuchowy nie jest używany, powinien być przechowywany w suchej ściereczce. Aparaty słuchowe powinny zawsze być przenoszone w etui. Jeżeli aparat słuchowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów

Śrubokręty oraz smary i oleje mogą przyczynić się do uszkodzenia aparatów słuchowych. Kontakt z elementami elektronicznymi lub mikromechanicznymi może spowodować nieodwracalne szkody.

 

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja wewnątrzusznych aparatów słuchowych

Protetyk słuchu dostarcza szczegółowe informacje na temat sposobu czyszczenia aparatów słuchowych.

  • Woda i rozpuszczalniki mogą uszkodzić delikatne podzespoły elektroniczne. Należy wyjąć aparat słuchowy i przetrzeć go miękką, suchą ściereczką. (Jeżeli aparat słuchowy zamoczy się lub zostanie oblany rozpuszczalnikiem, należy natychmiast przetrzeć go miękką, suchą ściereczką)
  • Aparat słuchowy i nakładkę należy codziennie sprawdzać pod kątem nagromadzonej woszczyny i wilgoci. W razie potrzeby aparat należy wyczyścić. W tym celu należy użyć specjalnej szczoteczki. Aparat słuchowy należy zawsze czyścić od góry do dołu — pozwoli to zapobiec dostaniu się woszczyny lub cząsteczek kurzu do wnętrza aparatu.
  • Jeśli poziom głośności dźwięków w aparacie słuchowym obniży się, może to oznaczać blokadę filtra woszczyny. Należy wymienić filtr woszczyny lub skonsultować się z protetykiem słuchu.

Ważna uwaga dotycząca wewnątrzusznych aparatów słuchowych

Jako że podzespoły elektroniczne w wewnątrzusznych aparatach są wbudowane w obudowę, aparaty te są szczególnie narażone na uszkodzenia związane z obecnością woszczyny, wilgoci i zanieczyszczeń.

W jaki sposób należy czyścić i pielęgnować zauszne aparaty słuchowe?

Nakładkę/wkładkę należy wyjmować i myć każdego dnia (do tego celu należy użyć ściereczki do czyszczenia z linii produktów Cleaning and Care marki Phonak lub wilgotnej, miękkiej ściereczki).

Podczas czyszczenia należy dokładnie sprawdzić otwór w nakładce/wkładce. Otwór nie powinien być zablokowany; w przeciwnym razie dźwięk przekazywany z aparatu słuchowego będzie zniekształcony lub nie będzie go można w ogóle usłyszeć. Nakładkę/wkładkę należy czyścić dokładnie co najmniej raz w tygodniu. Zachęcamy do uzyskania informacji na temat profesjonalnych produktów z linii Cleaning and Care marki Phonak przeznaczonych dopielęgnacji aparatów słuchowych.

Kontakt z protetykiem słuchu jest niezbędny w następujących sytuacjach:

  • Pomimo prawidłowego dostosowania położenia nakładki/wkładki użytkownik odczuwa dyskomfort lub ból.
  • Usuwanie woszczyny z otworu nakładki/wkładki nie jest już możliwe.
  • Dźwiękowód nakładki/wkładki zrobił się żółty lub łamliwy.
  • Przy próbie regulacji głośności aparat słuchowy emituje świszczące dźwięki.

     

Important for Behind-the-Ear hearing aids

Always separate the earpiece from the hearing aid before cleaning it. The hearing aid should never come into contact with water! When you connect the earpiece to your hearing aid, it has to be absolutely dry. It is best to dry the tube with a puff of air using an air puffer (do not blow air through the tube from your mouth). You can get this inexpensive accessory from your hearing care professional. Alternatively, shake the drops of water out of the tube where possible and leave the tube to dry on a clean cloth overnight. Re-attach the tube and hearing aid in the morning.

Taking care of your hearing aid

How do I care for my hearing aid?

By carefully handling your hearing aids, you will maintain their functionality for many years and minimize possible problems during daily use. Hearing aids have a robust design - but need to be correctly taken care of. Below are a few valuable maintenance tips:

Protect your hearing aid from dirt
Always make sure that your fingers are clean and dry before touching your hearing aid. The microphone input is very small and can become blocked if handled incorrectly.

Avoid impacts
Avoid dropping the hearing aid on hard surfaces. This can happen while cleaning or changing the battery. Take care when inserting or removing your hearing aid.

Protect your hearing aid from the effects of high temperatures
You should never expose your hearing aid to heat. Protect it from direct sunlight (at home or in a parked car) and do not place it near heaters.

Protect your hearing aid from moisture
Remove the hearing aid from your ear before showering, bathing or swimming. Due to high moisture levels, you should not leave it in the bathroom. Occasionally clean your ears before inserting the hearing aids. This means cleaning the outer part of your ear, including the bowl shaped part before the entrance to the ear canal. Try not to insert cotton buds/Q- tips down inside your ear canal as this can push wax further inside. Moisture and condensation can damage the electronics in your hearing aid. We recommend that you remove the battery from the hearing aid at night and to leave the battery compartment open. You can use special drying systems that are available from your hearing care professional.

Keep away from children and pets
Place the hearing aid out of reach of children and pets. Hearing aids that are still switched on and lying around emit high pitched sounds that can irritate pets. This has resulted in some hearing aids getting eaten by pet dogs.

Avoid contact with hair spray or make-up
Fine particles from hair spray or make-up powder can clog up the microphone and jam the volume control switch. Remove your hearing aid before applying body care products and cosmetics. 

Ear hygiene
Always pay attention to proper ear hygiene. For your hearing aids to provide the best performance, your ears must always be free of earwax and debris, e.g. dry skin or infections, the same also applies to the earpiece in Behind-the-Ear aids. You can get products  from your hearing care professional to help keep the ear or earpieces clean. They can also examine your ear and hearing aids thoroughly for any blockages caused by ear wax, or debris and check that the hearing aids are functioning properly.

Store your hearing aids in a safe place
When you are not using your hearing aids, store them in a dry cloth. Always transport your hearing aids in their storage case. Remove the batteries if you are not going to use the hearing aids for a long period of time.

Only have repairs performed by specialists
Please note that your hearing aid repairs should only be performed by your hearing care professional. Using the incorrect tools or attempting to perform any unwarranted maintenance can be bad for hearing aids. If a screwdriver or oil comes into contact with the electronics or micromechanics,  it may cause irreparable damage.                                                                               

 

Ważna uwaga dotycząca zausznych aparatów słuchowych

Przed rozpoczęciem czyszczenia nakładki/wkładki należy zawsze odłączyć ją od aparatu słuchowego. Nie należy dopuścić do kontaktu aparatu słuchowego z wodą! Aby można było podłączyć nakładkę/wkładkę do aparatu słuchowego, musi być ona absolutnie sucha. Dźwiękowód najlepiej jest wysuszyć podmuchem powietrza z osuszacza (nie należy przedmuchiwać go powietrzem wydmuchiwanym przez usta). To niedrogie akcesorium można nabyć u protetyka słuchu.