Rodzaje ubytku słuchu

Ogólne wskazówki ułatwiające rozpoznanie stopnia ubytku słuchu u siebie lub u bliskiej Ci osoby

Ubytki słuchu mogą przybierać bardzo różne stopnie, w większości przypadków mówi się jednak o ubytku ciężkim lub średnim. Profesjonalne badanie słuchu jest jedynym sposobem na określenie stopnia ubytku słuchu oraz sposobu leczenia.

Lekki ubytek słuchu
Dotknięte nim osoby nie słyszą cichych dźwięków. Tego rodzaju ubytek wiąże się z trudnościami ze zrozumieniem mowy
w głośnym otoczeniu.

Średni ubytek słuchu
Dotknięte nim osoby nie słyszą cichych i umiarkowanie głośnych dźwięków. Tego rodzaju ubytek wiąże się z trudnościami ze zrozumieniem mowy w warunkach hałasu w tle.

Ciężki ubytek słuchu
Rozmowy z osobą dotkniętą takim ubytkiem muszą być prowadzone głośno. Rozmowa w grupie wymaga od osób dotkniętych tym ubytkiem dużego wysiłku.

Głęboki ubytek słuchu
Osoba dotknięta tym ubytkiem słyszy tylko niektóre, bardzo głośne dźwięki. Komunikacja z osobą z tego rodzaju ubytkiem słuchu nie jest możliwa bez udziału aparatu słuchowego.

Znajdź eksperta w pobliżu

Znajdź eksperta w pobliżu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu

Znajdź eksperta