Signs of Hearing Loss

How to detect hearing loss

 

Wsłuchaj się w to, co słyszysz

Poświęć chwilę, aby posłuchać świata, który Cię otacza!

What are the signs and symptoms of Hearing Loss?

Our ears are always on, just like the sounds around us. Cell phones ringing, people chatting, dogs barking, traffic rumbling, birds chirping — there’s so much going on.

Our brain allows us to identify and interpret different sounds and to focus on what we want to hear. It can instantly recognize the voice of a loved one, or allows you to quietly read a book without recognizing the background sounds.

But sometimes, it doesn’t work that way. Sometimes, our brain can’t identify a sound because our ears can’t hear it to begin with!

Are you aware of the sounds that you can’t hear?

Oznaki ubytku słuchu

Zatrzymaj się, oddychaj i słuchaj

Nasze uszy nie mają chwili wytchnienia, ponieważ dźwięki wokół nas nigdy nie milkną. Dzwoniące telefony, rozmowy, szczekanie psów, hałas uliczny, śpiew ptaków — tak wiele dzieje się dookoła. Czy potrafisz jednak rozróżnić te dźwięki? Poświęć chwilę na to, by wsłuchać się w otaczający Cię świat.

Ludzki mózg pozwala rozpoznawać i interpretować różne dźwięki oraz skupiać się na tym, co ważne. Daje możliwość natychmiastowego rozpoznania głosu ukochanej osoby i pozwala skupić się na czytanej książce, ignorując dźwięki w tle. Choć dźwięki otaczają nas cały czas, to nasz mózg decyduje o tym, które z nich są dla nas słyszalne, a które nie!

Czasami rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Zdarza się, że mózg nie potrafi rozpoznać dźwięku, ponieważ nie słyszy go ucho! Czy zdajesz sobie sprawę z istnienia dźwięków, których nie słyszysz?

Signs of Hearing Loss

Hearing loss doesn’t simply mean that someone has trouble hearing soft sounds. Rather, it is more common, especially in age-related hearing loss, that the ability to hear high pitched sounds is affected first. For example, the first sounds that someone may not be able to hear so well are the chirping of birds and female or children's voices. Hearing loss also diminishes the ability to hear certain consonants in speech, which can make it difficult for the person with hearing loss to follow conversations. Depending on the cause and type of hearing loss, it is also possible to experience difficulties hearing mid- or even low- frequencies, or evenly across all frequencies. Another sign of hearing loss could be Tinnitus

family dinner

It's a sign

The following questions will help you to understand whether you show symptoms of hearing loss:

1. Do you have to turn the volume up on the television?
2. Do you hear, but not necessarily understand what others are saying?
3. Do you have trouble following conversations in busy places?
4. Do you often ask people to repeat sentences or to speak louder?
5. Do you feel exhausted after attending social events?
6. Do you actively try to avoid social events?
7. Do you suffer from a constant ringing, whistling or buzzing in your ears?

If you’ve answered yes to one or more of the above questions, we advise that you have your hearing ability evaluated by a hearing care professional. You can find a certified audiologist, hearing care professional or clinic in your area with our expert finder.

To immediately get an indication of your hearing ability you can also try our online hearing test.

To jest znak

Skąd masz wiedzieć, że masz ubytek słuchu? Zadaj sobie poniższe pytania... i odpowiedz na nie zgodnie z prawdą!

1. Czy musisz zwiększać głośność telewizora?

2. Czy słyszysz, ale niekoniecznie rozumiesz, co mówią inne osoby?

3. Czy masz trudności z prowadzeniem rozmów w zatłoczonych miejscach?

4. Czy często prosisz rozmówców o powtórzenie wypowiedzi?

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetyka