Hearing loss in children

Hearing technology helps relationships grow

Ubytek słuchu i dzieci

Rozwiązania technologiczne wspomagające słyszenie pomagają w tworzeniu więzi

Kids and hearing loss

Hearing loss affects 1-4 infants per 1000 births.1 This number is far greater if children with fluctuating hearing loss (resulting from ear infections) and unilateral (one-sided) hearing loss are included.

As a parent, educating yourself about hearing loss in children is the first step towards making the best decisions for your child’s future. Acting early in your child’s life is very important.

Ears are the doorway to the brain

We’re accustomed to thinking that we hear with our ears, but in fact, we hear with our brain.2 The ear is the structure that captures raw sound from the environment and directs it to the brain, where auditory information is processed and given meaning. As such, our ears can be thought of as “doorways” to the brain, where hearing truly occurs.

Children with a hearing loss have a “doorway issue”. Any impairment, whether mild or profound, unilateral or bilateral, means that sound cannot get through the doorway of the ear and reach the brain as it should.

How sounds reach the brain – the ears

Your child’s ears are unique. Even the left and right ear are different in shape and size. The ear has three main parts: the outer, middle, and inner ear.

Sound is captured by the outer ear and travels down the ear canal to the eardrum, causing it to vibrate. The vibrations are passed to the small bones of the middle ear, which increase the loudness of the sounds before they reach the inner ear.

In the inner ear, small hair cells move and release a chemical telling the hearing nerve to send an electric signal to the brain. When the electrical signal reaches the brain it is translated into meaningful sound.3

Where meaning is made from sounds – the brain

In the first few years of life, brain development is rapid and complex, and every new experience taken in by a child’s senses creates connections and neural pathways. Repetition is essential for strengthening these pathways, and in the case of hearing, repeating words and sounds helps develop a child’s brain.

Hearing loss in kids - why it’s important to act early

For children with hearing loss, sounds do not reach the brain as they should. Thus, not only do kids with hearing loss have trouble hearing sound but they also miss out on the opportunity to develop the neural pathways that are of such fundamental importance for their development.

Hearing loss in babies is even more pressing because we already start hearing weeks before we are born.4 Consequently, a newborn with hearing loss will have already lost weeks of the usual development of its neural pathways at birth and it becomes even more urgent to act fast.

Hearing aids for children

The purpose of the technology behind devices such as hearing aids and wireless microphones is to successfully deliver auditory information to the brain by compensating for blocked doorways. As such, we like to think of hearing technologies as door-opening devices.

Learn more about hearing aids for children

Conversations build relationships

By giving children access to a world full of conversations, we can help them develop the relationships and skills they need to live life to the fullest – to play, interact, learn, communicate and ultimately, succeed.

Strong relationships help children understand their world, strengthen brain architecture and support the development of communication and social skills.5

Więzi tworzą się poprzez rozmowę

Wprowadzając dzieci z ubytkiem słuchu do świata rozmów, możemy pomóc im nawiązać więzi i rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogły żyć pełnią życia i czerpać radość z zabawy, komunikacji, nauki, interakcji z innymi oraz z odnoszonych sukcesów.

Zdobywanie wiedzy na temat ubytku słuchu u niemowląt i dzieci to pierwszy krok, jaki rodzice mogą zrobić z myślą o swoich dzieciach i ich przyszłości. Wczesne podjęcie działania jest bardzo ważne.

Silne więzi pomagają dzieciom zrozumieć świat, wzmacniają strukturę mózgu, a także wspierają rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych.1

Potęga „akcji i reakcji”

Angażujące obie strony interakcje i rozmowy stanowią podstawę dla tych istotnych relacji. Określa się je mianem „akcji i reakcji”. Sprawiają one, że dziecko rozwija się lepiej — odpowiadają za stymulację rozwoju połączeń neuronowych, kształtują strukturę mózgu i wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych.1 Interakcje te pobudzają ciekawość dziecka i pomagają mu zrozumieć świat.

Liczy się zarówno ilość, jak i jakość

Liczba słów, które odbiera dziecko oraz częstotliwość wymiany zdań z jego udziałem wpływa na poziom aktywacji mózgu i stymuluje zwiększanie zasobu słownictwa, podnosi wydajność przetwarzania informacji oraz poprawia wyniki w nauce. 2,3 Aby rozwinąć umiejętności mówienia i rozumienia, dzieci potrzebują tysięcy godzin słuchania i możliwości zetknięcia się z milionami słów.2,4

Liczy się nie tylko liczba rozmów, ale też ich zróżnicowanie oraz złożoność używanego języka oraz to, jak dobrze dziecko słyszy wypowiadane zdania.5

Każda rozmowa ma znaczenie

 

1. Zwracaj uwagę na wysiłek, jaki podejmuje dziecko, by nawiązać kontakt, i odpowiednio na niego reaguj.

Phonak Tennis Illustration
 

„Akcja” obejmuje wszelkie próby komunikacji, takie jak gaworzenie małego dziecka, wskazywanie palcem, czy zadawanie pytania „A dlaczego?” na późniejszych etapach rozwoju. „Reakcja” oznacza każdą stosowną odpowiedź, taką jak uśmiech, wyraz twarzy lub słowo. Gdy odpowiadasz na „akcję”, Twoje dziecko wie, że jego myśli i uczucia zostały usłyszane i zrozumiane.

 

2. Zadawaj dziecku pytania, a następnie poświęć czas na aktywne słuchanie.

Pytania zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa. A kiedy starasz się aktywnie słuchać, utwierdzasz swoje dziecko w poczuciu własnej wartości i wzmacniasz więź między wami. Najwięcej korzyści z tych interakcji osiągniesz, używając bogatego i zróżnicowanego słownictwa oraz pobudzając wyobraźnię swojego dziecka poprzez zadawanie pytań.

 
Boy with toy and dad
 

3. Budowanie interakcji na zasadzie akcja-reakcja należy prowadzić codziennie.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Codzienne czynności to doskonała okazja do zwiększenia interakcji tego typu. Zaliczają się do nich na przykład zmienianie pieluch czy poranne spacery do szkoły. Rozmowy stają się wówczas naturalnym sposobem komunikacji, a Twoje dziecko bierze udział w znaczących interakcjach z otoczeniem przez cały dzień.

 

4. Upewnij się, że dziecko uczestniczy w rozmowie.

Dzięki temu, że za każdym razem umożliwiasz dziecku dostęp do wyraźnego, bogatego dźwięku, nie przegapi ono rozmów i nie straci okazji do budowania więzi. Twoje dziecko potrzebuje:

  • Aparatów słuchowych założonych w godzinach aktywności
  • Mikrofonu wykorzystującego technologię Roger podczas komunikacji w hałasie lub na odległość 6

Usunięcia rozpraszającego hałasu (np. wyłączenie radia, zamknięcie okna).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Uszy to drzwi do mózgu

Można wyobrazić sobie, że uszy to swego rodzaju drzwi do mózgu, a ubytek słuchu to problem z tymi drzwiami. Jeśli dźwięki nie dotrą do mózgu w prawidłowy sposób, ważne informacje słuchowe zostaną utracone. Gdy dziecko nie słyszy dźwięków, nie może skorzystać ze wszystkich korzyści rozwojowych, jakie niosą ze sobą konwersacje prowadzone na zasadzie akcji-reakcji.

Dowiedz się, jak słyszymy

Ubytek słuchu u dzieci

Jeżeli Twoje dziecko nie zawsze „reaguje” na Twoje „akcje” (albo nie odpowiada właściwie na dźwięki z otoczenia lub Twoje słowa), może to wynikać z braku uwagi. Jednak niekonsekwentne „reakcje” na dźwięki mogą być też oznaką zaburzeń słuchu. Warto obserwować zmiany w zachowaniu dziecka i zwracać uwagę na wszelkie oznaki, które mogą świadczyć o problemach ze słuchem.

Objawy, rodzaje i przyczyny ubytku słuchu

What you can do to help your child

Thanks to modern hearing technology, the future for children with hearing loss looks brighter than ever before. Our dedicated Sky M hearing aid portfolio has been designed specifically with children in mind. In challenging listening situations, like in noise or over distance, Roger technology can further improve speech understanding10 and provide greater access to speech11,12.

How to help your child

Co można zrobić, by pomóc swojemu dziecku

Dzięki najnowszym technologiom wspomagającym słyszenie dzieci z ubytkiem słuchu mają dużo większe szanse na świetlaną przyszłość niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza specjalna oferta aparatów słuchowych Sky M powstała z myślą o potrzebach dzieci w różnym wieku. W trudnych sytuacjach słuchowych, takich jak głośne lub oddalone miejsca, technologia zastosowana w bezprzewodowym mikrofonie Roger może znacznie poprawić rozumienie mowy.

Jak pomóc swojemu dziecku

With Roger technology use in the home, children are exposed to up to 5,300 more words in an 8-hour day.10 They also have access to 12% more child directed speech compared to using hearing aids alone.11

Dzięki technologii Roger dzieci mogą usłyszeć nawet o 5300 więcej słów w ciągu 8 godzin.7 Mają również dostęp do o 12% większej ilości mowy, skierowanej do nich bezpośrednio w ciągu dnia w porównaniu do osób korzystających tylko z aparatów.8

Razem możemy zmienić życie Twojego dziecka

W firmie Phonak doskonale rozumiemy potrzeby Twojego dziecka związane ze słyszeniem i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie mu możliwości jak najlepszego słyszenia wszystkich otaczających je dźwięków. Firma Phonak może poszczycić się ponad 45-letnim doświadczeniem w zakresie audiologii dziecięcej. Podejmujemy ścisłą współpracę z najlepszymi pediatrami, protetykami słuchu i nauczycielami, aby tworzyć innowacyjne kompleksowe rozwiązania z myślą o przyszłych pokoleniach.

Bibliografia

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C.R., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

4 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.

5 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.

6Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology

7 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

8 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.