Ubytek słuchu

Symptomy, przyczyny, postępowanie

Celebruj życie w pełni

Życie biegnie — usłysz, co Ci oferuje

Zrozumieć ubytek słuchu

Prawidłowe słyszenie ma ogromne znaczenie dla ogólnego dobrego samopoczucia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)* ponad 5 procent populacji czyli około 466 milionów ludzi ma problemy ze słuchem, z czego 34 miliony to dzieci. Dodatkowo, liczby wskazują również, że osoby z ubytkiem słuchu czekają średnio 10 lat nim zaczynają szukać pomocy. 

Fakty na temat niedosłuchów

 • Ubytek słuchu dotyka około 5% (466 milionów) ludzi na całym świecie.
 • Szacuje się, że do 2050 roku 1 na 10 osób (około 900 milionów) będzie miała niedosłuch.       
 • Średnio 1 na 3 osoby powyżej 60 roku życia ma ubytek słuchu.
 • Szacuje się, że 1,1 miliarda młodych ludzi na całym świecie jest narażona na niebezpieczne poziomy hałasu w środowiskach rekreacyjnych.
 • 60% niedosłuchów u dzieci, ma przyczyny którym można zapobiegać.
 • Średnio 1 na 1000 niemowląt ma ubytek słuchu.    
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przewlekłe infekcje ucha są główną przyczyną powstawania ubytków słuchu.  
 • Badania pokazują, że około 65% osób z ubytkiem słuchu doświadcza ubytku lekkiego, 30% średniego a 5% ciężkiego lub głębokiego.   
 • Większość osób z ubytkiem słuchu jest w wieku szkolnym lub produkcyjnym
 • Badania pokazują, że wśród osób, które mogłyby odnieść korzyść ze stosowania aparatu słuchowego tylko 1 na 5 faktycznie go używa.
 • Osoby z niedosłuchem czekają średnio 10 lat zanim zajmą podejmą jakiekolwiek kroki.

Oznaki utraty słuchu

Ubytek słuchu nie oznacza po prostu, że ktoś ma problemy ze słyszeniem cichych dźwięków. Osoba z niedosłuchem może odbierać mowę i inne dźwięki jako „przytłumione” może też mieć trudności ze słyszeniem pojedynczych słów lub spółgłosek, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu. Często można zauważyć, że osoba z ubytkiem słuchu zwiększa głośność swojego telewizora lub radia do bardzo wysokiego poziomu. Mogą również podczas rozmowy prosić innych o powtórzenie lub, aby mówili wolniej i wyraźniej. Zmiany w zachowaniu, takie jak utrata zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach towarzyskich lub rezygnacja z udziału w rozmowach, również mogą być oznaką utraty słuchu.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą sekcją dotyczącą oznak utraty słuchu lub, aby lepiej zrozumieć, jak brzmi utrata słuchu, posłuchaj przykładów z naszej symulacji utraty słuchu.

Przyczyny i rodzaje ubytków słuchu

Rodzaj ubytku słuchu jest zazwyczaj determinowany na podstawie miejsca, w którym problem anatomicznie występuje w uchu (ucho wewnętrzne, środkowe lub zewnętrzne), a także na podstawie jego wielkości.

Powszechnie wymienia się trzy kategorie rozróżniania ubytku słuchu według pochodzenia:  

 • Niedosłuch przewodzeniowy
  Niedosłuch przewodzeniowy występuje w sytuacji kiedy dźwięk nie może przedostać się przez ucho zewnętrzne lub środkowe. Często jest to ubytek chwilowy, a przyczyna jego powstania może być leczona bądź operowana. Ten rodzaj ubytku słuchu może być spowodowany między innymi przez płyn, woskowinę lub infekcję ucha.
   
 • Niedosłuch odbiorczy
  Niedosłuch odbiorczy wynika z problemów w uchu wewnętrznym. Ten typ niedosłuchu jest w większości przypadków trwałym ubytkiem. Wiek, hałas i genetyka są częstymi przyczynami niedosłuchu odbiorczego.
 • Niedosłuch mieszany
  Ten typ ubytku słuchu stanowi połączenie przewodzeniowego oraz odbiorczego ubytku słuchu. 

Dodatkowo ubytek słuchu jest określany na podstawie stopnia jego nasilenia – od łagodnego, przez umiarkowany i ciężki aż do głębokiego. Utrata słuchu jest również określana na podstawie tego czy dotyczy jednego, czy obojga uszu, oraz tego czy niedosłuch wystąpił przy urodzeniu czy też został nabyty w późniejszym czasie.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do sekcji: rodzaje ubytków słuchu oraz przyczyny powstawania niedosłuchów

Hearing Loss Treatment

Treatment options largely depend on the type and the cause of the hearing loss. Conductive hearing loss can often be improved with medication or surgery. Sensorineural hearing loss, on the other hand, will most likely be supported by means of hearing aids or, if the hearing loss is especially profound, through cochlear implants. 

If you think that you or a loved one is experiencing hearing loss it is best to speak to an expert. There are several experts you can talk to who will assess your hearing based on a hearing test, and who can help you find the solution that is right for you:

The Audiologist 

A highly trained health care professional who is recognized for their specialty in hearing assessments and providing solutions for hearing health care.

ENT physician

A physician who specializes in medical issues regarding the ear, nose and throat (ENT). May also be referred to as Otologist, Otolaryngologist and neuro-Otologist.

Hearing Aid Professional

A hearing aid professional is trained to fit hearing aids. They specialize in the details of a hearing aids functionality rather than that of diagnostics.

To find an expert in your area please refer to our hearing specialist finder.

Czym jest ubytek słuchu

Poprawne słyszenie jest istotne dla ogólnego dobrego samopoczucia. Według WHO ponad 5% populacji świata  — 360 milionów ludzi  — ma problemy ze słuchem, z czego 32 miliony to dzieci. Wskaźniki pokazują także, że zanim osoby z ubytkiem słuchu zaczną szukać pomocy, mija średnio 10 lat. Życie pełnią życia oznacza także skupienie się na zdrowym słuchu. Wszystko jest w zasięgu ręki.

Znajdź gabinet protetyczny w pobliżu

Znajdź gabinet protetyczny w pobliżu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetyka

Słyszenie łączy z bliskimi

Wygodna komunikacja

Im lepiej słyszymy, tym lepiej jesteśmy słyszani! Głos jest tym, co łączy nas ze światem i pozwala nam porozumiewać się z przyjaciółmi, rodziną i innymi osobami. W taki sposób komunikujemy się jako ludzie. Należy jednak zadać sobie pytanie: jaki jest pożytek z głosu, jeśli nie można go usłyszeć?

Czytaj dalej

Test słyszenia online

Test słyszenia online

Możliwość przetestowania słuchu online w celu szybkiego uzyskania przydatnych informacji na temat słyszenia.

Test słyszenia online