Praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji aparatu słuchowego

Ogólna rada

Ważne jest, aby obchodzić się z aparatem słuchowym z ostrożnością. Pozwoli to utrzymać go w dobrym stanie przez wiele lat i zminimalizować potencjalne problemy podczas codziennego użytkowania. Aparaty słuchowe mogą być wytrzymałe, ale nie mogą wytrzymać niewłaściwego użytkowania. Poniżej znajdziesz kilka cennych wskazówek dotyczących dbania o nie.

Chroń aparaty przed zabrudzeniem

Przed dotykaniem aparatów słuchowych zawsze upewnij się, że Twoje dłonie są czyste i suche. Wloty mikrofonów są bardzo małe i mogą zostać zablokowane przez niewłaściwą obsługę.

Chroń aparaty przed wilgocią

Zdejmij aparaty słuchowe przed kąpielą lub pływaniem. Ze względu na wysoką wilgotność otoczenia nie należy pozostawiać ich w łazience. Od czasu do czasu należy umyć uszy przed włożeniem aparatów słuchowych. Należy pamiętać, że wilgoć i kondensacja mogą uszkodzić elektronikę w aparatach słuchowych. Na noc zalecamy wyjmowanie baterii z urządzenia, pozostawiając otwartą komorę baterii. Korzystaj ze specjalnego środka do suszenia dostępnego u Twojego protetyka słuchu.

Trzymaj urządzenia z dala od dzieci i zwierząt domowych

Przechowuj swoje aparaty w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Oddalone, ale nie wyłączone urządzenia emitują wysokie dźwięki, które mogą być uciążliwe dla niektórych psów.

Chroń przed kontaktem z lakierem do włosów lub kosmetykami do makijażu

Drobne cząsteczki lakieru do włosów lub pudru mogą zatkać wloty mikrofonów i przełącznik regulacji głośności. Zdejmij aparaty słuchowe przed użyciem produktów do pielęgnacji ciała.

Prawidłowa pielęgnacja

Aparaty słuchowe muszą być zawsze czyste, by były w pełni sprawne i prawidłowo funkcjonowały. Należy je czyścić za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nigdy nie używaj alkoholu, rozpuszczalników ani środków czyszczących. Specjalne produkty do pielęgnacji aparatu słuchowego są dostępne u Twojego protetyka słuchu, który również sprawdzi filtry przeciwwoskowinowe i upewni się, że są sprawne.

Trzymaj aparaty słuchowe w bezpiecznym miejscu

Kiedy aparaty słuchowe nie są używane, najlepiej trzymać je w osuszaczu. Aby chronić je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas przenoszenia, korzystaj z etui. Jeśli nie używasz aparatów słuchowych przez jakiś czas, wyjmij z nich baterie.

Pozostaw wszystkie naprawy ekspertowi

Śrubokręty i oleje są wrogami wszystkich aparatów słuchowych. Ich przypadkowy kontakt z układami elektronicznymi lub mikromechanicznymi prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia. Delikatna technologia jest bardzo wrażliwa i może zostać zniszczona podczas niewłaściwej obsługi.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH