Aparat słuchowy Phonak Virto™ Marvel

Często zadawane pytania

Na jak długo wystarcza bateria w aparacie Virto M-312?

Czas wykorzystania baterii zależy od tego, jak często i jak długo aparaty słuchowe są używane do strumieniowego przesyłania multimediów, a także od stopnia ubytku słuchu. Przeciętny czas użytkowania to sześćdziesiąt godzin na jednej baterii rozmiaru 312. Czas ten obliczono przy założeniu szesnastu godzin codziennego używania, w tym ośmiu godzin korzystania z AutoSense OS™ 3.0, czterech godzin przesyłu strumieniowego Bluetooth i czterech godzin użytkowania urządzenia TV Connector ͥ ͥ. Bez bezprzewodowego przesyłania strumieniowego można osiągnąć 83 godziny pracy na jednej baterii 312 (około jednego tygodnia przy średnim czasie używania wynoszącym 12 godzin dziennie).

Jak czyścić aparat słuchowy Virto Marvel?

Aby wyczyścić aparat słuchowy, należy wyjąć go z ucha i wytrzeć czystą, suchą szmatką lub ściereczką C&C. Otworzyć komorę baterii, odwrócić aparat słuchowy, tak aby komora baterii była skierowana w stronę podłogi i użyć małej szczotki o miękkim włosiu, aby oczyścić przełącznik programów, wloty mikrofonu i komorę baterii z kurzu i zanieczyszczeń. Gdy aparat nie jest używany, komora baterii powinna być otwarta, aby umożliwić cyrkulację powietrza przez wewnętrzne obwody i wydłużyć żywotność baterii. W razie potrzeby należy okresowo wymieniać filtr przeciwwoskowinowy, aby dźwięk mógł wydostawać się z aparatu słuchowego. Aparaty słuchowe można przechowywać przez noc w etui lub specjalnym zestawie do suszenia.

Czy aparaty słuchowe Virto Marvel są wodoszczelne?

Aparaty słuchowe Virto M-Titanium i Virto M-10 NW O mają stopień ochrony IP68, jednakże aparaty słuchowe Virto Marvel nie są wodoodporne i należy je wyjmować przed prysznicem, kąpielą, pływaniem lub innymi czynnościami, które narażają aparaty słuchowe na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.

Czy bateria aparatu Virto Marvel jest ładowalna?

Nie, wszystkie modele Virto Marvel korzystają z baterii cynkowo-powietrznych.

Czy aparat Virto Marvel ma opcję T-cewki do stosowania w pomieszczeniu z pętlą indukcyjną?

T-cewki są opcjonalnie dostępne dla wszystkich modeli Virto Marvel, z wyjątkiem bezprzewodowego Virto M-312.

Mój aparat słuchowy nie działa, co mogę zrobić?

Jeśli aparat Virto Marvel nie działa, należy najpierw wyjąć baterię i włożyć nową. Przed włożeniem baterii do aparatu słuchowego należy odczekać co najmniej trzy minuty po usunięciu z niej naklejki. Następnie wymienić filtr przeciwwoskowinowy. Jeśli po wykonaniu tych kroków aparat słuchowy nadal nie działa, należy skontaktować się z protetykiem słuchu w celu rozwiązania problemu.

Jak odbierać połączenia za pomocą przełącznika programów na aparacie Virto M-312?

Szybkie naciśnięcie przełącznika programów na dowolnym aparacie słuchowym odbierze połączenie przychodzące. Aby odrzucić połączenie, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przełącznik programów przez co najmniej dwie sekundy. Można to zrobić za pomocą przełącznika programów na dowolnym aparacie słuchowym.

Gdzie znajduje się antena Bluetooth w aparacie Virto M-312?

Antena Bluetooth w modelu bezprzewodowym Virto M-312 znajduje się całkowicie wewnątrz aparatu słuchowego.

Czy bezpiecznie jest mieć antenę Bluetooth w uchu?

Ilość energii o częstotliwościach radiowych, na którą narażone jest ciało, jest tak mała, że nie powoduje ryzyka.

Czy muszę sparować telefon komórkowy z aparatem słuchowym?

Parowanie aparatu Virto M-312 z telefonem lub innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth jest wymagane tylko do wykonywania połączeń telefonicznych, przesyłania strumieniowego multimediów i wykonywania regulacji za pomocą aplikacji do obsługi aparatów słuchowych myPhonak. 

Jak aktywowany jest tryb parowania Bluetooth w aparacie Virto Marvel M-312?

Aby aktywować tryb parowania Bluetooth w aparacie słuchowym Virto M-312, należy otworzyć, a następnie zamknąć komorę baterii. Tryb parowania będzie aktywny przez trzy minuty.

Czy aparat słuchowy Virto M-312 ma tryb samolotowy?

Tak, aby włączyć tryb samolotowy, należy otworzyć komorę baterii aparatu słuchowego, a następnie przytrzymać przełącznik programów przez siedem sekund podczas zamykania komory baterii. W trybie samolotowym aparat słuchowy będzie działał normalnie, ale nie będzie mógł połączyć się ze sparowanym urządzeniem Bluetooth ani odbierać przesyłanych strumieniowo danych z takiego urządzenia. Aby wyłączyć tryb samolotowy, wystarczy otworzyć komorę baterii i ponownie ją zamknąć. 

Które aplikacje Phonak są kompatybilne z aparatem Virto M-312?

Aparat Virto Marvel jest kompatybilny z aplikacją do obsługi aparatów słuchowych myPhonak i może być używany do przesyłania strumieniowego danych z tysięcy dodatkowych aplikacji innych firm.

Jak daleko mogą znajdować się aparaty słuchowe od mikrofonu Roger ͥ ͥ?

Odległość transmisji zależy od kilku czynników, w tym od tego, jak głęboko w uchu znajduje się aparat Virto M-312, jaki mikrofon Roger jest używany oraz środowiska, w którym mikrofon Roger jest używany. Roger zawsze będzie działać na większą odległość w pomieszczeniach, ze względu na odbicia sygnału od ścian.

Mam już mikrofon Roger ͥ ͥ, czy mogę go używać z nowym aparatem Virto M-312?

Tak, aparat Virto M-312 jest kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi mikrofonami Roger. Może to wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania w aparatach słuchowych. Należy zapytać o to protetyka słuchu.

 

Aparat słuchowy Phonak Virto™ M-Titanium

Często zadawane pytania

Czy aparaty słuchowe Virto M-Titanium są wodoszczelne?

Aparaty słuchowe Virto M-Titanium mają stopień ochrony IP68, jednak nie są wodoodporne i należy je wyjąć przed prysznicem, kąpielą, pływaniem lub innymi czynnościami, które narażają aparaty słuchowe na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.

Jak czyścić aparat słuchowy Virto M-Titanium?

Aby wyczyścić aparat słuchowy, należy wyjąć go z ucha i wytrzeć czystą, suchą szmatką lub ściereczką C&C. Użyć małej szczotki o miękkim włosiu, aby oczyścić przełącznik programów, wloty mikrofonu i komorę baterii z kurzu i zanieczyszczeń. Gdy aparat nie jest używany, komora baterii powinna być otwarta, aby umożliwić cyrkulację powietrza przez wewnętrzne obwody i wydłużyć żywotność baterii. W razie potrzeby należy okresowo wymieniać filtr przeciwwoskowinowy, aby dźwięk mógł wydostawać się z aparatu słuchowego. Aparaty słuchowe można przechowywać przez noc w etui lub specjalnym zestawie do suszenia.

Czy bateria aparatu Virto M-Titanium jest ładowalna?

Nie, aparat Virto M-Titanium wykorzystuje wymienne baterie cynkowo-powietrzne.

Czy mogę używać mikrofonu Roger™ ͥ ͥ z aparatem słuchowym Virto M-Titanium?

Niektóre modele aparatów Virto M-Titanium są kompatybilne z mikrofonami Roger przy użyciu zewnętrznego odbiornika. Należy zapytać o to protetyka słuchu. 

Czy mogę regulować aparaty słuchowe Virto M-Titanium za pomocą aplikacji do obsługi aparatów słuchowych myPhonak?

Nie, aparat Virto M-Titanium nie jest kompatybilny z technologią Bluetooth i nie można go używać z aplikacją myPhonak.

Czy aparat Virto M-Titanium obsługuje przesył strumieniowy Bluetooth?

Nie, aparat Virto M-Titanium nie jest w stanie obsługiwać przesyłanych strumieniowo danych przez Bluetooth.

Przypisy

 

Produkty oznaczone symbolem ͥ ͥ nie są wyrobami medycznymiPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.