Naprawy aparatów słuchowych

Najczęściej zadawane pytania

Mój aparat słuchowy wymaga naprawy, czy mogę go wysłać do firmy Phonak?

Udaj się po pomoc do protetyka słuchu. Jeśli potrzebujesz naprawy producenta, jest to najlepsza droga do uzyskania pomocy.

Mój aparat słuchowy został wysłany do Phonak w celu naprawy. Skąd mam wiedzieć, jaki jest jego stan?

Skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy. 

 Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH