Czyszczenie i pielęgnacja

Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju pielęgnacji wymaga aparat słuchowy?

Zachowując ostrożność podczas obsługi aparatów słuchowych, można przez wiele lat cieszyć się ich funkcjonalnością oraz zmniejszyć do minimum liczbę potencjalnych problemów pojawiających się podczas codziennego użytkowania. Aparaty słuchowe mają solidną konstrukcję, mogę nie oprzeć się jednak nieprawidłowemu postępowaniu z nimi lub ich niewłaściwej pielęgnacji. Poniżej znajduje się kilka cennych wskazówek dotyczących konserwacji:

Chroń aparat słuchowy przed zabrudzeniem
Pamiętaj, aby dotykać aparat słuchowy wyłącznie czystymi, suchymi palcami. Wejście mikrofonu jest bardzo małe i może zostać zablokowane w następstwie niewłaściwego postępowania z aparatem.

Unikaj wstrząsów
Należy unikać upuszczania aparatów słuchowych na twarde powierzchnie. Upadek aparatu może się zdarzyć podczas czyszczenia aparatu oraz wymiany baterii. Należy uważać na aparat także podczas jego wkładania i wyjmowania.

Chroń aparaty słuchowe przed działaniem wysokiej temperatury
Nie należy wystawiać aparatu słuchowego na działanie bardzo wysokiej temperatury. Aparatu nie należy pozostawiać w miejscu, w którym będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (w domu lub w zaparkowanym samochodzie) ani w pobliżu grzejników.

Chroń aparat słuchowy przed wilgocią
Na czas prysznica, kąpieli lub pływania należy wyjąć aparat słuchowy z ucha. Ze względu na wysokie poziomy wilgotności panujące w łazience nie należy pozostawiać w tym miejscu aparatu słuchowego. Przed założeniem aparatów słuchowych warto oczyścić uszy. Wilgotność i skraplanie mogą spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych w aparacie słuchowym. Zalecamy wyjęcie na noc baterii z aparatu słuchowego oraz pozostawienie otwartej komory baterii. Istnieje możliwość użycia specjalnego systemu osuszania — tego rodzaju zestaw można zakupić u protetyka słuchu.

Przechowuj aparat z dala od dzieci i zwierząt
Aparat należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Wyjęty z ucha aparat słuchowy, który nie został wyłączony, emituje wysokie dźwięki, które mogą denerwować psy. Zdarzało się, że włączone aparaty pozostawione bez nadzoru były zjadane przez psy.

Unikaj kontaktu z lakierem do włosów i kosmetykami do makijażu
Drobne cząsteczki lakieru do włosów oraz kosmetyków do makijażu mogą zablokować wejście mikrofonu oraz potencjometr. Przed użyciem kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych do ciała należy zdjąć aparat słuchowy.

Czyszczenie
Aparat słuchowy należy czyścić delikatnie miękką, suchą ściereczką. Alkohol, rozpuszczalniki i środki do czyszczenia powodują uszkodzenia.

Higiena uszu
Zawsze należy pamiętać o właściwej higienie uszu. Aby możliwe było maksymalne wykorzystanie możliwości aparatów słuchowych, należy zawsze pamiętać o odpowiedniej higienie: w uszach nie powinna znajdować się woszczyna ani inne zanieczyszczenia, takie jak sucha skóra; nie należy także dopuścić do zakażenia ucha. Te same zalecenia mają zastosowanie w przypadku nakładek w aparatach zausznych. Produkty ułatwiające zachowanie higieny uszu oraz wkładek lub nakładek w aparatach słuchowych można nabyć u protetyka słuchu. Podczas wizyty u protetyka słuchu może także zostać przeprowadzona dokładna kontrola uszu oraz aparatu słuchowego pod kątem wszelkiego rodzaju blokad spowodowanych woszczyną lub zanieczyszczeniami, a także sprawdzenie działania aparatu słuchowego.

Przechowuj aparaty słuchowe w bezpiecznym miejscu
W czasie, gdy aparat słuchowy nie jest używany, powinien być przechowywany w suchej ściereczce. Aparaty słuchowe powinny zawsze być przenoszone w etui. Jeżeli aparat słuchowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów

Śrubokręty oraz smary i oleje mogą przyczynić się do uszkodzenia aparatów słuchowych. Kontakt z elementami elektronicznymi lub mikromechanicznymi może spowodować nieodwracalne szkody.

 

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja wewnątrzusznych aparatów słuchowych

Protetyk słuchu dostarcza szczegółowe informacje na temat sposobu czyszczenia aparatów słuchowych.

  • Woda i rozpuszczalniki mogą uszkodzić delikatne podzespoły elektroniczne. Należy wyjąć aparat słuchowy i przetrzeć go miękką, suchą ściereczką. (Jeżeli aparat słuchowy zamoczy się lub zostanie oblany rozpuszczalnikiem, należy natychmiast przetrzeć go miękką, suchą ściereczką)
  • Aparat słuchowy i nakładkę należy codziennie sprawdzać pod kątem nagromadzonej woszczyny i wilgoci. W razie potrzeby aparat należy wyczyścić. W tym celu należy użyć specjalnej szczoteczki. Aparat słuchowy należy zawsze czyścić od góry do dołu — pozwoli to zapobiec dostaniu się woszczyny lub cząsteczek kurzu do wnętrza aparatu.
  • Jeśli poziom głośności dźwięków w aparacie słuchowym obniży się, może to oznaczać blokadę filtra woszczyny. Należy wymienić filtr woszczyny lub skonsultować się z protetykiem słuchu.

Ważna uwaga dotycząca wewnątrzusznych aparatów słuchowych

Jako że podzespoły elektroniczne w wewnątrzusznych aparatach są wbudowane w obudowę, aparaty te są szczególnie narażone na uszkodzenia związane z obecnością woszczyny, wilgoci i zanieczyszczeń.

W jaki sposób należy czyścić i pielęgnować zauszne aparaty słuchowe?

Nakładkę/wkładkę należy wyjmować i myć każdego dnia (do tego celu należy użyć ściereczki do czyszczenia z linii produktów Cleaning and Care marki Phonak lub wilgotnej, miękkiej ściereczki).

Podczas czyszczenia należy dokładnie sprawdzić otwór w nakładce/wkładce. Otwór nie powinien być zablokowany; w przeciwnym razie dźwięk przekazywany z aparatu słuchowego będzie zniekształcony lub nie będzie go można w ogóle usłyszeć. Nakładkę/wkładkę należy czyścić dokładnie co najmniej raz w tygodniu. Zachęcamy do uzyskania informacji na temat profesjonalnych produktów z linii Cleaning and Care marki Phonak przeznaczonych dopielęgnacji aparatów słuchowych.

Kontakt z protetykiem słuchu jest niezbędny w następujących sytuacjach:

  • Pomimo prawidłowego dostosowania położenia nakładki/wkładki użytkownik odczuwa dyskomfort lub ból.
  • Usuwanie woszczyny z otworu nakładki/wkładki nie jest już możliwe.
  • Dźwiękowód nakładki/wkładki zrobił się żółty lub łamliwy.
  • Przy próbie regulacji głośności aparat słuchowy emituje świszczące dźwięki.

     

Ważna uwaga dotycząca zausznych aparatów słuchowych

Przed rozpoczęciem czyszczenia nakładki/wkładki należy zawsze odłączyć ją od aparatu słuchowego. Nie należy dopuścić do kontaktu aparatu słuchowego z wodą! Aby można było podłączyć nakładkę/wkładkę do aparatu słuchowego, musi być ona absolutnie sucha. Dźwiękowód najlepiej jest wysuszyć podmuchem powietrza z osuszacza (nie należy przedmuchiwać go powietrzem wydmuchiwanym przez usta). To niedrogie akcesorium można nabyć u protetyka słuchu.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH