Ile wynosi okres gwarancji oraz okres serwisowania aparatów słuchowych marki Phonak?

Lokalna gwarancja
Spytaj swojego protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.

Międzynarodowa gwarancja
Phonak daje roczną, ograniczoną gwarancję międzynarodową, która obowiązuje od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i materiałowe aparatów słuchowych, wyłączając akcesoria tj. baterie, wężyki, wkładki oraz zewnętrzne słuchawki. Środki prawne zgodne ujęte w międzynarodowej gwarancji ograniczają się do bezpłatnej naprawy aparatu słuchowego. Do skorzystania z gwarancji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Międzynarodowa gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z lokalnej gwarancji ani z przepisów krajowych dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

Ograniczenie gwarancji
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi, wystawienia na działanie środków chemicznych ani nadmiernego obciążenia. Uszkodzenia powstałe na skutek działania osób nieuprawnionych i napraw dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach powodują utratę praw wynikających z gwarancji. Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez protetyków słuchu w ich gabinetach.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH