Urządzenia mobilne iPhone®

Jak nawiązać połączenie między aparatem słuchowym marki Phonak z funkcją Bluetooth i urządzeniem mobilnym iPhone?

 1. Przejdź do ekranu początkowego telefonu iPhone i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka obok opcji Bluetooth, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komory baterii aparatów słuchowych.
 5. Po kilku sekundach nazwa aparatu słuchowego pojawi się na ekranie telefonu iPhone. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 6. Zobaczysz komunikat o treści: „Żądanie połączenia Bluetooth”. Kliknij opcję „Połącz”.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu iPhone z aparatem słuchowym.

Dlaczego urządzenie mobilne iPhone nie wykrywa aparatu słuchowego marki Phonak z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:

 • Opcja 1:
 1. Przesuń dół ekranu urządzenia iPhone w górę, aby wyświetlić menu Centrum sterowania.
 2. Przesuwaj w prawo aż do momentu, gdy u góry menu Centrum sterowania zobaczysz rząd ikon.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth w górnym rzędzie ikon jest podświetlony na niebiesko. Jeśli nie, kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 • Opcja 2:
 1. Na ekranie początkowym urządzenia iPhone kliknij menu „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień kliknij opcję „Bluetooth”.
 3. Sprawdź, czy przycisk suwaka ma zielony kolor.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.

ii. Czy w aparacie słuchowym znajduje się naładowana bateria?

 1. Wymień baterię w aparacie słuchowym.
 2. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii aparatu słuchowego, aby przełączyć aparat w tryb parowania.
 3. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 4. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Przypisy

Apple, logo Apple , iPhone i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH