Urządzenia mobilne z systemem Android™

Jak nawiązać połączenie między aparatem słuchowym marki Phonak z funkcją Bluetooth i urządzeniem mobilnym z systemem Android?

 1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komory baterii aparatów słuchowych.
 5. W telefonie z systemem Android zostanie wyświetlony komunikat: „Dostępne urządzenia”.
 6. Na ekranie pojawi się nazwa aparatu słuchowego, obok której będzie widoczna ikona telefonu. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu z systemem Android z aparatem słuchowym.

Dlaczego urządzenie mobilne z systemem Android nie wykrywa mojego aparatu słuchowego marki Phonak z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:

 • Opcja 1:
 1. Przesuń ekran z góry na dół, aby wyświetlić centrum powiadomień.
 2. Przesuń w dół w obszarze centrum powiadomień, aby wyświetlić menu Szybkie ustawienia.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth jest podświetlony. Jeśli nie, dotknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 5. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 • Opcja 2:
 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji „Ustawienia”.
 2. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 3. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.

ii. Czy w aparacie znajduje się naładowana bateria?

 1. Wymień baterię w aparacie słuchowym.
 2. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii aparatu słuchowego, aby przełączyć aparat w tryb parowania.
 3. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 4. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Przypisy

Android, Google Play i Google-Play-Logo są znakami towarowymi firmy Google Inc.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH