Sprawdzanie działania aparatu słuchowego

Dziecko nie jest w stanie powiedzieć, czy aparat słuchowy funkcjonuje prawidłowo, dlatego też musisz przejąć obowiązek kontroli jego działania. Optymalnym rozwiązaniem jest sprawdzanie aparatu słuchowego po każdym dniu, dzięki czemu aparat jest gotów do użycia po przebudzeniu się dziecka następnego dnia rano. Poniższa lista czynności pomoże łatwo i skutecznie przeprowadzić tego rodzaju kontrolę

Aparaty słuchowe

  • Używaj testera baterii, aby sprawdzić, czy bateria jest w pełni naładowana. Zawsze wymieniaj rozładowane baterie.
  • Po podłączeniu wkładki usznej do aparatu słuchowego skorzystaj ze stetoklipu lub ze stetoskopu, aby posłuchać, jak działa aparat oraz każda kombinacja urządzeń, której używa dziecko. Jeśli dziecko używa na przykład więcej niż jednego programu lub więcej niż jednej pamięci albo używa dodatkowych urządzeń wspomagających słyszenie, należy przesłuchać je wszystkie, aby sprawdzić, czy sygnał jest wyraźny i pozbawiony zniekształceń. Jeśli system FM jest używany w domu, ustaw mikrofon albo nadajnik FM blisko radia lub telewizora. Przemieszczając się po domu, nasłuchuj ewentualnych zakłóceń sygnału. Gdy dziecko zacznie już używać telefonu, konieczne będzie sprawdzenie także i tego potencjalnego źródła zakłóceń sygnału.
    Uwaga: Jeśli dziecko ma ciężki albo głęboki ubytek słuchu, dobrze jest zmniejszyć poziom głośności przed wykonaniem testu sygnału.
  • W aparatach firmy Phonak można zablokować regulator głośności lub założyć osłonę w celu uniknięcia przypadkowej zmiany ustawień. Jeżeli z jakiegoś powodu nie został on zablokowany, sprawdź, czy ustawienie głośności jest zgodne z zaleceniem protetyka słuchu.

Wkładki uszne

  • Upewnij się, że otwór w części wkładki usznej umieszczanej w kanale słuchowym nie jest blokowany przez woszczynę. Jeśli w otworze znajduje się woszczyna, przetrzyj go wilgotną ściereczką lub usuń woszczynę przeznaczoną do tego celu pętlą lub szczoteczką. Jeśli wkładki uszne są w sposób widoczny zabrudzone, należy przetrzeć je wilgotną ściereczką. Należy przy tym uważać, aby nie zamoczyć aparatu.
  • Sprawdź, czy dźwiękowód wkładki usznej nie jest zawilgocony — już kropla wody w dźwiękowodzie może uniemożliwić dźwiękom dotarcie do ucha. Jeżeli zauważysz wilgoć, odłącz wkładkę uszną od aparatu i użyj osuszacza wkładek usznych, aby ją osuszyć. Jeśli wkładka uszna ma otwór wentylacyjny, przedmuchaj powietrzem także ten otwór.
  • Uważnie przyjrzyj się wkładce usznej i dźwiękowodowi, aby stwierdzić, czy nie mają one żadnych pęknięć ani zarysowań, które mogłyby powodować sprzężenia (świszczące dźwięki lub piski). Protetyk słuchu z łatwością wymieni uszkodzony dźwiękowód. Uszkodzona wkładka uszna będzie wymagała wymiany


Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH