Implanty ślimakowe dla dzieci

Często zadawane pytania

Co to jest implant ślimakowy?

Implant ślimakowy to urządzenie, które pomaga osobom po całkowitej utracie słuchu oraz osobom z głębokimi niedosłuchami znów usłyszeć dźwięki. Konstrukcja implantu ślimakowego obejmuje część wewnętrzną i zewnętrzną. Część wewnętrzną umieszcza się pod skórą za uchem oraz wewnątrz ucha wewnętrznego — procedurę przeprowadza lekarz. Część zewnętrzna, zawierająca mikrofon i procesor mowy, znajduje się na zewnątrz ucha.

Jaka jest różnica pomiędzy aparatem słuchowym a implantem ślimakowym?

Aparat słuchowy jest urządzeniem, które wzmacnia dźwięki i jest noszone w uchu. Implant ślimakowy to urządzenie, które wzmacnia sygnał elektryczny i jest wszczepiane w ślimak (ucho wewnętrzne) podczas zabiegu chirurgicznego.

Czy moje dziecko powinno otrzymać implant ślimakowy?

Założenie implantu ślimakowego jest poważnym krokiem.

Zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat implantów ślimakowych i porozmawiaj na ich temat z innymi osobami:

  • Porozmawiaj z zespołem specjalistów zajmujących się implantami ślimakowymi o tym, w jaki sposób może on pomóc Twojemu dziecku. Jeśli w pobliżu znajduje się więcej klinik zajmujących się wszczepianiem implantów, zasięgnij porady w nich wszystkich.
  • Porozmawiaj z innymi rodzicami dzieci, które mają założone implanty ślimakowe i zapytaj ich o doświadczenia.
  • Porozmawiaj o implantach ślimakowych z innymi niesłyszącymi osobami. Zastanów się, jakie są Twoje cele względem dziecka. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób implant ślimakowy pomoże osiągnąć Twojemu dziecku te cele.

Czy implant ślimakowy sprawi, że moje dziecko będzie lepiej słyszało?

Implant ślimakowy nie jest cudownym lekarstwem na ubytek słuchu. Sam implant nie pomoże Twojemu dziecku w nauce mowy. Implant ślimakowy daje dziecku jedynie możliwość słyszenia dźwięku. Ciężka praca rozpoczyna się dopiero po wszczepieniu implantu. Zanim Twoje dziecko nauczy się mówić, spędzisz wiele godzin, rozwijając jego umiejętności językowe i ucząc je słuchać. Jakość i liczba ćwiczeń językowych i słuchowych wpłynie na to, kiedy i jak szybko dziecko nauczy się mówić.

Jakie są zagrożenia związane z założeniem implantu ślimakowego?

Jak w przypadku każdej operacji chirurgicznej, istnieją pewne zagrożenia, o których należy wiedzieć. Należy jednak pamiętać, że większość tego rodzaju operacji przebiega bez komplikacji. Twój lekarz powinien wyjaśnić Ci wszelkie zagrożenia.

Czy w klinikach zajmujących się wszczepianiem implantów ślimakowych wykorzystywane są różne metody?

W wielu klinikach implantacyjnych wykorzystywane jest podejście zespołowe. Zespół specjalistów zbada Twoje dziecko i Waszą rodzinę, aby określić, czy w Waszym przypadku implant ślimakowy jest dobrym rozwiązaniem.

Poniżej znajduje się lista specjalistów, którzy mogą należeć do zespołu:

  • Protetyk słuchu zbada słuch Twojego dziecka z aparatem słuchowym oraz bez niego
  • Logopeda zbada umiejętności językowe Twojego dziecka
  • Otolaryngolog zbada, czy dziecko nie ma infekcji ucha ani innych problemów, które mogłyby stanowić przeszkodę w założeniu implantu. Lekarz może zlecić rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową, aby zobaczyć strukturę ucha wewnętrznego.
  • Nauczyciel osób niesłyszących lub konsultant naukowy przekaże Ci informacje na temat programów edukacyjnych dla Twojego dziecka.
  • Pracownik socjalny porozmawia z Tobą o tym, czy Wasza rodzina jest w stanie wykonać niezbędną pracę z dzieckiem. Może on także pomóc określić, kto zapłaci za implant.
  • Psycholog porozmawia z Tobą i Twoim dzieckiem o celach, wątpliwościach i obawach związanych z założeniem implantu ślimakowego.

Moje dziecko ma już implant ślimakowy. Dlaczego wciąż musi nosić aparat słuchowy w uchu, w którym nie ma implantu?

Dziecko, które ma implant ślimakowy w jednym uchu i ciężki ubytek słuchu bez żadnego wzmocnienia w drugim uchu, będzie słyszeć tylko na jedno ucho.

Spróbuj zatkać jedno ucho, rozmawiając z przyjacielem w głośnym miejscu, a szybko zauważysz, jak trudno będzie Ci zrozumieć, co mówi Twój rozmówca. Wykorzystanie obu uszu ułatwia słyszenie w głośnym otoczeniu oraz ułatwia lokalizację dźwięków. Twoje dziecko nie będzie mogło doświadczać tych korzyści, jeśli będzie korzystać ze wzmocnienia tylko w jednym uchu.

Co więcej, jeśli dziecko nie będzie wykorzystywało resztek słuchowych w uchu bez implantu, ucho to może z czasem stracić zdolność do analizowania dźwięków. Bez wzmocnienia ucho nie jest stymulowane przez dźwięki, co może spowodować, że jeśli dziecko będzie w przyszłości z niego korzystać, nie będzie ono działać zbyt dobrze.

Gdzie dowiem się więcej na temat implantów ślimakowych?

Firma Phonak od 2009 roku współpracuje z wiodącym producentem implantów ślimakowych, firmą Advanced Bionics LLC. Obie firmy od samego początku koncentrowały się w znacznym stopniu na dzieciach z ubytkami słuchu, ich rodzinach oraz wspierających ich specjalistach.

Przeczytaj o doświadczeniach rodzin, które skorzystały z oferty firmy Advanced Bionics: www.advancedbionics.com/bea.

Przeczytaj o najnowszych produktach firmy Advanced Bionics i ich wiodącej skuteczności na stronie www.advancedbionics.com.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH