Phonak Audéo Fit™

Uwolnij wspaniałe możliwości

Nic nie może się równać z dźwiękiem Paradise. Odkryj nowy świat wykraczający poza poprawę słyszenia wraz ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami aparatów słuchowych Audéo Fit, które są doskonałym wsparciem na zdrowej drodze życia.

Popraw swoje zdrowie, nie tylko słyszenie

Wyjdź poza poprawę słyszenia dzięki aparatowi słuchowemu, który umożliwia także monitorowanie aktywności bez konieczności noszenia innych urządzeń.

Rejestrowanie danych dotyczących zdrowia* obejmuje:

  • Tętno
  • Kroki i przebyty dystans – chód lub bieg
  • Poziomy aktywności
 
Rejestrator danych dotyczących zdrowia i aparaty słuchowe
 
Rejestrator danych dotyczących zdrowia i aparaty słuchowe

)

Ładowalny aparat słuchowy
 

Korzyści płynące z urządzeń Paradise

Jako część platformy Phonak Paradise, Audéo Fit także zawiera pełny zakres funkcji Paradise. Są to: 

Niezrównana* jakość dźwięku1

  • Wyraźny, naturalny dźwięk2
  • Doskonałe rozumienie mowy 1,3,4


Uniwersalna łączność

  • Możliwość połączenia ze smartfonami, telewizorem, urządzeniem Roger i nie tylko
  • Kontrola Tapnięciem umożliwiająca łatwy dostęp do funkcjonalności Bluetooth®
  • Obsługa kilku połączeń Bluetooth®

Ładowalne
Nic nie może się równać z dźwiękiem Paradise.

Rejestrator danych dotyczących zdrowia i aparaty słuchowe
 

Rejestruj dane dotyczące zdrowia

Rejestrowanie danych dotyczących zdrowia* to wsparcie, pozwalające uwolnić zdrowszą wersję samego siebie.5,6 Po sparowaniu z aplikacją myPhonak aparat Audéo Fit monitoruje poziomy aktywności przez cały dzień. Uzyskanie informacji na temat swojego ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia może pomóc dokonywać lepszych, codziennych, zdrowych wyborów. Dodatkowo Audéo Fit monitoruje poziomy aktywności w czasie.5,6 Dzięki temu można uzyskać wgląd w siebie, który umożliwi podjęcie decyzji zmieniających styl życia i mających wpływ na zdrowie.

 
Rejestrator danych dotyczących zdrowia i aparaty słuchowe
 
Producent aparatów słuchowych

Znajdź dystrybutora

Niezależnie od tego, czy odwiedzisz protetyka słuchu, otolaryngologa czy klinikę słuchu rozmowa ze specjalistą jest najlepszym krokiem, jaki osoba dotknięta ubytkiem słuchu może podjąć.

Znajdź dystrybutora

Źródła

* W celu uzyskania dostępu do danych dotyczących zdrowia wymagane jest utworzenie konta w aplikacji myPhonak.
** W porównaniu do Phonak Audéo™ Marvel

1. Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp: listopad 2020 r.
2. Taphuntsang, D. (2020). Badanie rynkowe nr 4387. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres marketinsight@phonak.com
3.. Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort. Artykuł Phonak Field Study News, dane pozyskane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp 19 sierpnia 2020 r.
4. Appleton, J., & Voss S.C., (2020) Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Dane ze strony: www.phonakpro.com/evidence. Dostęp: sierpień 2020.
5. Buyl, R., Beogo, I., Fobelets, M., Deletroz, C., van Landuyt, P., Dequanter, S., Gorus, E., Bourbonnais, A., Bourbonnais, A., Giguère, A., Giguère, A., Giguère, A., Lechasseur, K., Gagnon, M. P., Gagnon, M. P., & Gagnon, M. P. (2020). E-Health interventions for healthy aging: A systematic review. Systematic Reviews, 9(1), 1–16. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01385-8
6Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D’Agostino, M., Ribeiro, A. L., Alkmim, M. B. M., & Novillo-Ortiz, D. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review of systematic reviews. JMIR MHealth and UHealth, 6(1). https://doi.org/10.2196/mhealth.8873

Znak słowny Bluetooth® oraz loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Nic nie może równać się z dźwiękiem Paradise