Bibliografia

Sekcja zdrowia

Bibliografia

Ustawianie celów może pomóc w motywacji poprawienia nawyków zdrowotnych i stylu życia.

 • • Buyl et al., (2020)
 • • Marcolino et al. (2018)
 • • 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee

Regularne noszenie aparatu słuchowego (według zaleceń protetyka słuchu) może przyczynić się do poprawy Twojego nastroju i samopoczucia

 • • Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020)

Zdrowe osoby dorosłe robią od 4000 do 18 000 kroków dziennie, a ostatnie badania naukowe wykazują, że dolna granica dziennej liczby kroków wynosząca (przynajmniej) 7000 kroków jest zalecanym dobowym celem.

 • • Tudor-Locke et al., (2008)
 • • Tudor-Locke et al., (2011)

10 000 kroków stało się ogólnie przyjętą normą codziennej aktywności fizycznej od lat 60-tych, gdy japońskie kluby spacerowe upowszechniły krokomierz o nazwie „Manpo-kei”, co znaczy „licznik 10 000 kroków”

 • • Friedman (2019)

Wykazano, że użytkowanie aparatów słuchowych pozytywnie wpływa na jakość życia osób, których dotknął ubytek słuchu.

 • • Abrams, H.B. oraz Kihm, J. (2015).

Regularne ćwiczenia poprawiają zarówno samopoczucie psychiczne, jak i fizyczne

 • • WHO (2020)

Osoby cierpiące na ubytek słuchu mogą odczuwać większe zmęczenie z powodu wzmożonego wysiłku słuchowego potrzebnego na co dzień. Ten wysiłek można złagodzić za pomocą aparatów słuchowych, co pozwoli na bardziej komfortowe funkcjonowanie przez cały dzień.

 • • Hornsby, B.W.Y. (2013)

Tętno każdego człowieka jest indywidualną kwestią i zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, temperatura ciała czy stosowanie niektórych leków.

 • • Lister (2020)

To normalne, że tętno człowieka zmienia się w ciągu dnia. Zazwyczaj tętno jest najniższe podczas leżenia. W czasie aktywności fizycznej tętno rośnie, a energiczne ćwiczenia podnoszą tętno bardziej niż lekkie ćwiczenia.

 • • Lister (2020)

Badania naukowe wykazują, że typowe tętno spoczynkowe u osób dorosłych wynosi od 60 do 90 uderzeń na minutę (bpm).

 • • Gillum et al., (1992)
 • • Kannel et al., (1987)
 • • Mason et al., (2007)

Wytyczne medyczne określają „normalne” tętno spoczynkowe jako tętno wyższe niż 50 uderzeń na minutę (bpm) i niższe niż 100 uderzeń na minutę (bpm).

 •  • Kusumoto et al., (2019)
 •  • Page et al., (2016)

Niższe tętno spoczynkowe jest zazwyczaj związane długoterminowo z lepszym stanem zdrowia.

 • • Fox et al., (2007)
 • • Larsson et al., (2019)

Ludzie o fizycznie aktywnym stylu życia mają zazwyczaj niższe tętno spoczynkowe. Rzeczywiście! Systematyczna aktywność fizyczna wpływa na niższe tętno spoczynkowe, między innymi dlatego, że mięsień sercowy wzmacnia się i staje się bardziej wydajny w pompowaniu krwi przez ciało. 

 • • Lister (2020)

1 minuta energicznego ćwiczenia odpowiada 2 minutom ćwiczeń o średniej intensywności 

 • • WHO (2020)

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dorośli wykonywali co najmniej 150–300 minut ćwiczeń o średniej intensywności lub co najmniej 75–150 minut energicznych ćwiczeń tygodniowo.

 • • WHO (2020)

W celu utrzymania, utraty lub przybrania na wadze ważne jest, żeby zrównoważyć energię dostarczaną z pożywienia i napojów z energią spalaną w wyniku aktywności czynnej i biernej. Żeby schudnąć, spalana energia musi być większa niż energia przyjmowana z pożywienia, a jeśli chce się przybrać na wadze, musi być odwrotnie.

 • • FAO/WHO/UNU (2004)

Ilość energii, którą człowiek powinien dostarczać organizmowi, by zachować zdrowie znacznie się różni w zależności od wieku, płci, wagi, budowy ciała i stopnia aktywności fizycznej.

Health korzysta z tych danych, aby oszacować liczbę spalanych kalorii, opierając się o Twój profil osobisty.

 • • FAO/WHO/UNU (2004)

Ekrany logowania, rejestracji

Bibliografia

Bezpieczne konto do przechowywania danych dotyczących zdrowia

Bezpieczeństwo danych jest zapewnione przez przechowywanie ich w naszej wewnętrznej bazie danych wykorzystującej zabezpieczenia Azure. Dodatkowo przestrzegamy naszych wewnętrznych wytycznych.

Pełna bibliografia

2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.

Buyl, R., Beogo, I., Fobelets, M., Deletroz, C., van Landuyt, P., Dequanter, S., Gorus, E., Bourbonnais, A., Bourbonnais, A., Giguère, A., Giguère, A., Giguère, A., Lechasseur, K., Gagnon, M. P., Gagnon, M. P., & Gagnon, M. P. (2020). E-Health interventions for healthy aging: A systematic review. Systematic Reviews, 9(1), 1–16. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01385-8

FAO/WHO/UNU. Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych. Human energy requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation; FAO Food and Nutrition Technical Report Series 1. 2004

Friedman D (2019). Prescribing physical activity: the written prescription. Brukner P, Khan K. Brukner P, & Khan K(Eds.),Eds. Peter Brukner i Karim Khan. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: The Medicine of Exercise, Volume 2, 5e. McGraw-Hill.

Fox, K., Borer, J. S., Camm, A. J., Danchin, N., Ferrari, R., Sendon, J. L. L., ... & Heart Rate Working Group. (2007). Resting heart rate in cardiovascular disease. Journal of the American College of Cardiology, 50(9), 823-830.

Gillum, R. F. (1992). Epidemiology of resting pulse rate of persons ages 25-74--data from NHANES 1971-74. Public Health Reports, 107(2), 193.

Kannel, W. B., Kannel, C., Paffenbarger, R. S. J. & Cupples, L. A. (1987). Heart rate and cardiovascular mortality: the Framingham Study. Am. Heart J. 113, 1489–1494.

Kusumoto, F. M., Schoenfeld, M. H., Barrett, C., Edgerton, J. R., Ellenbogen, K. A., Gold, M. R., ... & Lee, R. (2019). 2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Journal of the American College of Cardiology, 74(7), e51-e156.

Larsson, S. C., Drca, N., Mason, A. M., & Burgess, S. (2019). Resting Heart Rate and Cardiovascular Disease: Mendelian Randomization Analysis. Circulation: Genomic and Precision Medicine, 12(3), e002459.

Lister, S., Hofland, J., & Grafton, H. (Eds.). (2020). The Royal Marsden manual of clinical nursing procedures. John Wiley & Sons.

Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D’Agostino, M., Ribeiro, A. L., Alkmim, M. B. M., & Novillo-Ortiz, D. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review of systematic reviews. JMIR MHealth and UHealth, 6(1). https://doi.org/10.2196/mhealth.8873

Mason, J. W. et al. (2007). Electrocardiographic reference ranges derived from 79,743 ambulatory subjects. J. Electrocardiol. 40, 228–234.

Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, Estes NAM 3rd, Field ME, Goldberger ZD, Hammill SC, Indik JH, Lindsay BD, Olshansky B, Russo AM, Shen W-K, Tracy CM, Al-Khatib SM. 2015 ACC/AHA/ HRS guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 2016; 67;e27–115.

Tudor-Locke C, Hatano Y, Pangrazi RP et al (2008). Revisiting ‘how many steps are enough?’. Med Sci Sports Exerc; 40(7 Suppl):S537–43.

Tudor-Locke C, Craig CL, Brown WJ et al (2011). How many steps/day are enough? For adults. Int J Behav Nutr Phys Act; 8:79.

Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S. E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., ... & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing Is Well-Being. Hearing Review, 27(3), 18-22.

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 2020. Licencja: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.