Jak rozmawiać z osobą z ubytkiem słuchu

System wsparcia

Jest wiele sposobów na to, by uzmysłowić osobie, na której nam zależy, że ma ona ubytek słuchu. Poruszenie tego tematu może nie być łatwe, można się bowiem spodziewać, że najważniejsze pytanie, jakie należy zadać, spotka się z mieszanymi odczuciami.
Pierwszą reakcją jest często niechęć. Kluczową kwestią jest w tej sytuacji zapewnienie osobie cierpiącej na ubytek słuchu odpowiedniego wsparcia. Na dłuższą metę wysiłek naprawdę się opłaci.

Rozpoczęcie rozmowy

Słuchaj, pomagaj, powtarzaj.

Poniżej znajduje się kilka przydatnych wskazówek ułatwiających rozpoczęcie rozmowy:

1. Wybierz odpowiednie miejsce
Rozmowa powinna odbyć się w wygodnym, kameralnym miejscu, bez hałasu w tle.

2. Mów wyraźnie
Upewnij się, że Twój rozmówca widzi Twoją twarz. Mów wyraźnie.

3. Okaż współczucie
Osoby z ubytkiem słuchu często nie chcą przyjąć do wiadomości, że mają problem. Warto poruszyć temat postępu technologicznego oraz tego, jak wpłynął on na zmianę wyglądu i działania aparatów słuchowych.

4. Powiedz, jaki wpływ ma na Ciebie ubytek słuchu Twojego rozmówcy
Współmałżonek lub członek rodziny osoby z ubytkiem słuchu zazwyczaj musi przejąć rolę mówcy w rozmowach prowadzonych w grupie. Istnieje także ryzyko, że osoba, do której jest skierowane wołanie o pomoc, nie usłyszy go. Wyjaśnienie tych i innych scenariuszy może rzucić światło na ten trudny temat i pomóc przekonać bliską Ci osobę do podjęcia odpowiednich kroków mających na celu poprawę słyszenia.

5. Wytłumacz, jak ważne jest szybkie zajęcie się ubytkiem słuchu
Istnieje wiele udokumentowanych następstw ubytków słuchu. Niektóre osoby z wadą słuchu izolują się społecznie i unikają wychodzenia z domu z powodu problemów w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach akustycznych. Inne cierpią na depresję lub zanik funkcji poznawczych. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne, słyszenie daje mózgowi energię, dlatego niezwykle ważne jest wspieranie przyjaciela lub członka rodziny w pokonywaniu osobistych trudności związanych z ubytkiem słuchu.

Bądź partnerem w procesie. Wybierzcie się we wspólną podróż, podczas której będziecie wspólnie odkrywać dźwięki.

Cieszę się, że udało nam się poruszyć ten temat — nasza relacja bardzo się zmieniła.

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetykaPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH