Gotowość na sukces

Marka Phonak oferuje łatwe w zastosowaniu rozwiązania na problem jednostronnej głuchoty, niezależnie od wieku osoby dotkniętej tym problemem czy stopnia uszkodzenia słuchu, dbając jednocześnie, aby słuchanie zawsze sprawiało przyjemność.

Dostępne opcje są tak wyjątkowe, jak Twoje dziecko

Jednostronny ubytek słuchu (UHL) to rodzaj upośledzenia słuchu charakteryzujący się poprawnym słyszeniem w jednym uchu i ubytkiem słuchu dowolnego stopnia w drugim uchu. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych na UHL cierpi około 6,3%1, czyli około 4,4 mln dzieci2. Phonak nieustannie pracuje nad ulepszeniem sposobów terapii jednostronnego ubytku słuchu i zwiększenie szans dzieci na lepszy start w życie.

Do czego może doprowadzić jednostronny ubytek słuchu u dzieci

Zignorowany jednostronny ubytek słuchu (UHL) może doprowadzić do opóźnienia rozwoju mowy i wystąpienia trudności w nauce. Dzieci z UHL mogą również szybko się męczyć, być nieśmiałe i narażone na większe trudności związane z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Wyniki badań:

  • U dzieci z UHL istnieje 10 razy większe prawdopodobieństwo, niż w przypadku dzieci bez ubytku słuchu, że będą musiały powtarzać klasę.3
  • Jest też 5 razy bardziej prawdopodobne, że będą potrzebowały dodatkowego wsparcia.4

Skutki te okazują się znaczące u 1 na 1000 noworodków zdiagnozowanych z UHL5 i u 3 na 100 dzieci z UHL w wieku szkolnym.6

Zdjęcie latynoskiej dziewczynki w szkole
Zdjęcie nastolatki wspinającej się po ścianie

Zalecenia ekspertów dotyczące postępowania przy UHL7

Phonak zorganizowała międzynarodowy panel ekspertów w celu opracowania nowych metod działania przy UHL i przedyskutowania najlepszych schematów postępowania. Dyskusje doprowadziły do sformułowania następujących zaleceń:

  • Interwencję należy przeprowadzić przed 6 miesiącem życia dziecka, ponieważ UHL może źle wpływać na jego rozwój, w tym na rozumienie mowy, funkcje poznawcze oraz rozwój mowy i języka.
  • W ramach wczesnej interwencji u dzieci z UHL należy rozważyć zastosowanie rożnych technologii wspomagających słyszenie.
  • Protetycy słuchu odgrywają ważną rolę w zapewnianiu rodzinom wsparcia, informacji i zasobów na każdym etapie drogi ku lepszemu słyszenia dziecka.

Phonak może pomóc

Naszą misją jest zapewnienie od samego początku lepszego życia każdemu dziecku z UHL. Biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na wybór odpowiednich technologii wspomagających słyszenie i ciągły ich rozwój, marka Phonak oferuje kompleksowe i łatwe w obsłudze rozwiązania słuchowe.

Nadający się do protezowania ubytek słuchu w jednym uchu

Jeśli u dziecka zdiagnozowano nadający się do protezowania jednostronny ubytek słuchu, najlepszym rozwiązaniem będzie aparat słuchowy Phonak Sky™ M. Zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach system operacyjny AutoSense Sky OS automatycznie dostosowuje się do codziennych potrzeb słuchowych dziecka.

Więcej informacji na temat aparatów Phonak Sky M

Ciężki do głębokiego jednostronny ubytek słuchu

Opcja A

Phonak CROS B to mikrofon umieszczony w niewielkiej obudowie zausznej, który wychwyci dźwięki pojawiające się po stronie gorzej słyszącego ucha i wyśle je do niewielkiego aparatu słuchowego Sky B BTE noszonego na uchu słyszącym prawidłowo. System ten, oferujący zaawansowane możliwości przetwarzania, sprawdzi się doskonale, gdy dziecko będzie musiało usłyszeć kogoś mówiącego po stronie jego gorzej słyszącego ucha.

Więcej informacji na temat Phonak CROS B

Ciężki do głębokiego jednostronny ubytek słuchu

Opcja B

Odbiornik Roger™ Focus i mikrofon Roger tworzą łatwy w użyciu system, który prześle głos nauczyciela lub kolegów bezpośrednio do dobrze słyszącego ucha dziecka. Takie rozwiązanie eliminuje rozpraszający hałas i pozwala dziecku słyszeć oraz rozumieć więcej z wypowiedzi innych, niezależnie od tego, gdzie dziecko będzie siedzieć.

Więcej informacji na temat odbiornika Roger™ Focus

System Roger dla wszystkich dzieci z jednostronnym ubytkiem słuchu

W Phonak wierzymy, że dzieci powinny móc odnosić sukcesy w nauce, dlatego tym z jednostronnym ubytkiem słuchu (UHL) proponujemy rozwiązania z serii Roger™ niezależne od tego, jakich aparatów słuchowych używają na co dzień.

Więcej informacji o rozwiązaniach Roger

Znajdź gabinet protetyki słuchu w pobliżu

Znajdź gabinet protetyki słuchu w pobliżu

Wykonaj kolejny krok i umów wizytę u protetyka słuchu.

Znajdź protetyka

Bibliografia

1Ross, D.S., Visser, S.N., Holstrum, W.J., Qin, T, & Kenneson, A. (2010). Highly variable population-based prevalence rates of unilateral hearing loss after the application of common case definitions. Ear and Hearing. 31(1): 126–133. https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e3181bb69db

2Central Intelligence Agency. (2017). The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, dostęp: 23 maja 2018 r.

3Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally hearing-impaired children. Ear and Hearing, 7, 14–19.

4Oyler, R.F., Oyler, A.L., & Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 19, 201–210. https://doi.org/10.1044/0161-1461.1902.201

5Prieve, B., Dalzell, L., Berg, A., Bradley, M., Cacace, A., Campbell, D., DeCristofaro, J., Gravel, J., Greenberg, E., Gross, S., Orlando, M., Pinheiro, J., Regan, J., Spivak, L., & Stevens, F. (2000). The New York State universal newborn hearing screening demonstration project: Outpatient outcome measures. Ear and Hearing, 21 (2), 104–117.

6Bess, F. H., Dodd-Murphy, J., & Parker, R. A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: prevalence, educational performance, and functional status. Ear and Hearing, 19 (5), 339–354.

7Bagatto, M., DesGeorges, J., King, A., Kitterick, P., Laurnagaray, D., Lewis, S.,…Tharpe, A.M. (2018). Quick Practice Guideline - Tools and considerations for assessing and managing unilateral hearing loss in children. Dane ze strony https://www.phonakpro.com/evidence, dostęp: 23 maja 2018 r.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.