Technologia Roger dla małych dzieci

Wczesne zastosowanie technologii Roger pozwala Twojemu dziecku słyszeć mowę w jego dynamicznym i hałaśliwym świecie.

Uszy są drzwiami do mózgu

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dobrze mówiło i słyszało, zapewnij mu odpowiednie warunki dzięki technologii wspomagającej słyszenie. W ten sposób zadbasz, by jego rozwój umiejętności słuchania, mówienia i czytania nie został zahamowany.1

  • Dokładnie dopasowane i konsekwentnie używane wzmocnienie, w połączeniu z systemem Roger i wykorzywane w bogatym językowo środowisku, chronią przed opóźnieniem rozwoju mowy.2
  • Wczesne zastosowanie technologii Roger ma ogromny wpływ na usłyszenie 45 milionów słów niezbędnych, by dziecko mogło rozpocząć naukę w szkole i nauczyć się czytać.3
  • Gdy dziecko zaczyna się poruszać samodzielnie, spędza dziennie 42% czasu w odległości większej niż 2 metry od rodzica lub opiekuna.4 Technologia Roger zapewnia odbiór wyraźnego dźwięku dochodzącego z odległości.
     
Zdjęcie dziewczynki w drzwiach do magicznej krainy

Więcej rozmów — więcej reakcji

Z powodu odległości i hałasu małe dzieci mogą tracić wiele z rodzinnych rozmów rozwijających umiejętności językowe. Według niedawno przeprowadzonego badania dzięki korzystaniu z systemu Roger w domu, dzieci mogą usłyszeć o około 11 słów na minutę więcej niż gdy używają jedynie aparatów słuchowych.5 Wyobraź sobie, ile będziecie mogli rozmawiać — wystarczy użyć systemu Roger. Ponadto:

  • 80% rodzin biorących udział w badaniu deklaruje, że zastosowanie systemu Roger poprawiło jakość rozmów prowadzonych z dzieckiem na odległość
  • 35% rodzin twierdzi, że dzieci wykazują mniejszą frustrację podczas używania systemu Roger

Łatwe słyszenie

Zmęczenie słuchowe jest spowodowane nadmiernym wysiłkiem, który Twoje dziecko wkłada w zrozumienie słyszanych słów, zwłaszcza w hałasie lub na odległość. Nawet dzieci z lekkim ubytkiem słuchu są narażone na to ryzyko.7

  • Objawy zmęczenia słuchowego obejmują uczucie zmęczenia, poranną senność, kłopoty z koncentracją, zmiany nastroju i trudności w uczeniu się.7
  • Dzieci cierpiące z powodu dotkliwego i nawracającego zmęczenia mają trudności w wykonywaniu codziennych zajęć, gorsze wyniki w nauce, zaburzenia snu, a ogólna jakość ich życia ulega pogorszeniu.8

Technologia Roger pozwala Twojemu dziecku słyszeć mowę, dzięki czemu pod koniec dnia nie odczuwa ono przemęczenia.

Zdjęcie dziewczynki w krainie słodyczy
Zdjęcie słuchających dzieci i osoby dorosłej

Technologia Roger łączy dzieci z ich bliskimi

Pierwsze interakcje dziecka z innymi ludźmi mają miejsce w rodzinie. Dzieci muszą słyszeć własne słowa, by mogły rozwinąć mowę i umiejętności językowe. Interakcje te są kluczowe także dla wytworzenia poczucia bezpieczeństwa dziecka, jego równowagi i dobrego samopoczucia.

Twoje dziecko będzie w stanie usłyszeć mowę dobiegającą ze wszystkich kierunków w każdej sytuacji — na tylnym siedzeniu samochodu, w parku czy w hałaśliwym przedszkolu.

System Roger i akcesoria bezprzewodowe

Kompatybilny z niemal wszystkimi aparatami słuchowymi, implantami ślimakowymi i aparatami słuchowymi zakotwiczonymi w kości, system Roger jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym Twojemu dziecku dostęp do większej liczby słów i rozmów, w miarę jak w jego świecie pojawia się coraz więcej dźwięków.

W Phonak opracowujemy kompleksowe rozwiązania umożliwiające dzieciom jak najlepsze słyszenie z bliska i daleka. Udowodniono, że nasze pediatryczne aparaty słuchowe* z unikalnym systemem Roger i trybem kierunkowym mikrofonów aparatów poprawiają rozumienie mowy na poziomie 26% w porównaniu do trybu wielokierunkowego.6
 

 

Aparaty słuchowe Phonak Sky™ M
Mikrofon Roger™ Clip-On Mic ͥ ͥ

Aparaty słuchowe Phonak Sky™ M

Optymalne portfolio produktów pediatrycznych

Więcej informacji

Mikrofon Roger™ Clip-On Mic ͥ ͥ

Dyskretny mikrofon dla rodziców

Więcej informacji
Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Znajdź najbliższy gabinet protetyki słuchu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetyka

Przypisy

 

Produkty oznaczone symbolem ͥ ͥ nie są wyrobami medycznymi
 

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp: 23 maja 2018 r.
2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., … Moeller, M. P. (2015). Longitudinal Predictors of Aided Speech Audibility in Infants and Children. Ear and Hearing, 36, 24S–37S. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000211
3 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
4 Mulla, I., & McCracken, W. (2014). Frequency modulation for preschoolers with hearing loss. Seminars in Hearing, 35(03), 206–216. https://doi.org/10.1055/s-0034-1383505
5 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399–409. https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-H-17-0168
6 Jones, C., & Rakita, L. (2016). A powerful noise-fighting duo: RogerTM and Phonak directionality. Phonak Field Study News, dane pozyskane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp 23 maja 2018 r.
7 Hornsby, B.W. , Naylor, G., & Bess, F. H. (2016). A taxonomy of fatigue concepts and their relation to hearing loss. Ear and Hearing, 37 Suppl 1, e1-e10. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000289
8 Garralda, M.E. & Rangel, L. (2002). Annotation: chronic fatigue syndrome in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43 (2), 169–176. http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00010
*Urządzenia Sky V i Sky B z bezpośrednim wejściem audio (DAI)Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.