Certyfikaty

Urządzenia firmy Sonova są regulowane przez agencje rządowe, służby zdrowia i inne organy regulacyjne na całym świecie. Organizacje te weryfikują, czy przez cały cykl życia naszych produktów spełniają one wymagania obowiązujących przepisów BHP. Jesteśmy zobowiązani do utrzymywania przejrzystych, konstruktywnych i profesjonalnych relacji ze wszystkimi odpowiednimi organami regulacyjnymi w zakresie zasad, zgłoszeń produktów, zgodności i możliwości produktów. Każdy krajowy organ opieki zdrowotnej ma szczególne wymagania dotyczące produktów oferowanych na jego rynku, których należy przestrzegać. Poniżej znajduje się Deklaracja zgodności UE.