Rozumienie w klasie

Wyraźne słyszenie i rozumienie w klasie wprowadza do edukacji Twojego dziecka zmiany na lepsze

Prawdziwa, naprawdę cenna edukacja ma miejsce wtedy, gdy dzieci słyszą wyraźnie, rozumieją oraz uczestniczą w procesie nauki. Uczniowie wymagają dostępu do wyraźnego głosu nauczyciela, szczególnie w hałaśliwych warunkach i na odległość.

Roger™ Touchscreen Mic firmy Phonak

Roger™ Touchscreen Mic

Bezprzewodowe rozwiązanie wykorzystywane podczas nauczania zwiększa rozumienie mowy w klasie

Więcej informacji

 Roger Focus II paruje się z innymi technologiami Roger i jest rozwiązaniem dedykowanym do hałaśliwych warunków otoczenia.

Roger Focus II

Roger Focus ll to rozwiązanie marki Phonak dla dzieci z jednostronnym ubytkiem słuchu (UHL) lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które ułatwia radzenie sobie w hałasie, gdy ich umiejętności koncentracji ulegają pogorszeniu. 

Więcej informacji

Phonak Roger Dynamic SoundField

Roger Dynamic SoundField

Technologia Soundfield wzmacnia mowę nauczyciela, dając dziecku najlepszą szansę na opanowanie materiału

Więcej informacji