De flesta barn med en hörselnedsättning har svårt att höra högfrekventa ljud, som kvinnliga röster, andra barn och många andra viktiga ljud.

Ljud som /s/, /sh/, /f/ etc är västenliga för tal- och språkutveckling. Dessa ljud kan bara produceras korrekt om barnet kan höra dem. Fram till nu har konventionell teknologi varit begränsad i att nå dessa ljud.

Frekvenskompression

Den unika funktionen SoundRecover, som bara finns hos Phonak, garanterar att högfrekventa ljud blir hörbara. Det spelar en avgörande roll när det gäller utvecklingen av tal och språk och ger barn med hörselnedsättning en större chans att hålla jämna steg med sina hörande kamrater.

   Mer om frekvenskompression

Återkopplingseliminering

Återkoppling är ofta ett problem vid hörapparatutprovning på barn, framför spädbarn och mycket små barn. Om man inte kan eliminera den är det svårt att ge tillräcklig förstärkning, vilket kan påverka hörbarheten och tal- och språkutvecklingen. Ett bra återkopplingssystem är därför mycket viktigt.

 

Tillgång till Rogerteknologi

Ett av de största problemen för barn med hörselnedsättning är att höra i bullriga miljöer eller när det är ett stort avstånd mellan den som talar och barnet. Även med hörapparater gör avstånd, buller, rumsakustik och brist på visuell kontakt det svårare för barnet att höra. Rogersystem övervinner sådana problem genom att mikrofonen fångar upp ljudet vid källan och skickar det trådlöst och direkt till hörapparaten. Experter rekommenderar sådan teknologi för barn från 9 månaders ålder eller så snart familjen är redo. mer

Hörapparater som följer barnets behov

Barnets behov kommer att ändras över tid medan det växer och om hörselnedsättningen förändras. Därför är det viktigt att hörapparaten kan växa med barnet. Vissa funktioner som inte behövs när barnet är mycket litet, kommer att behövas längre fram. Därför är det viktigt att hörapparaten är flexibel och att funktioner kan kopplas på efterhand.

 

Barnsäkert batterifack

Det är viktigt att barnet inte kan plocka ut batteriet ur hörapparaten och oavsiktligt svälja det. Därför bör en hörapparat vara utrustad med ett låsbart batterifack upp till det att barnet är minst 3 år. Alla Phonaks bakom-örat apparater har ett låsbart batterifack.

 

Robusta och pålitliga produkter

Barn är väldigt beroende av sin hörapparat och därför är det viktigt att den är pålitlig och robust. Hörapparaten bör tåla fukt och smuts för att inte ett regnväder ska påverka funktionen. mer