Var kan jag få hjlp?

Denna websida ger generella riktlinjer för att övervaka ditt barns hörsel och kommunikationsutveckling, men du kanske vill ha mer information eller har frågor.

 

Var kan jag hitta hjälp för mitt barn?

Om du har upptäckt att ditt barn har en hörselnedsättning finns det flera olika yrkeskategorier som kan hjälpa dig. Din husläkare är den första att ta kontakt med, som sedan kan guida dig vidare.

 

Audionom

Denna person är utbildad inom audiologi (läran om hörseln). En audionom ger information om hur man förebygger hörselnedsättning och utvärderar och rehabiliterar hörselnedsättning och associerade kommunikationsproblem. Du kan även träffa en barnaudionom som har specialutbildning när det gäller barn.

 

Öron-näsa-hals läkare

En läkare som är specialiserad på diagnos och behandling av åkommor i öra, näsa och hals. ÖNH-läkaren är oftast den som diagnostiserar hörselnedsättningen.

 

Logoped, talpedgog

Denna person är utbildad för att utvärdera och rehabilitera tal- och språkstörningar.

 

Specialpedagog

Detta är en person som har expertis när det gäller undervisningssituationer.

 

Barnläkare

Läkare med specialkompetens för barnets utveckling och sjukdomar.

 

Psykolog

Psykologen är en person som hjälper dig, barnet och hela familjen genom en svår period.

 

Tack till

Phonak tackar följande organisationer för deras expertis när det gäller den här delen av vår hemsida: