Covid19Roger.jpg
 


התקני עזר להאזנה של Phonak

 

 

 

TV Connector

TV Connector הוא התקן קל להתקנה וקל לשימוש אשר תואם ל-Phonak Audéo B-Direct ולכל מכשירי השמיעה האלחוטיים מסוג Marvel. מיד עם חיבור TV Connector לטלוויזיה ולמקור מתח, הוא יזהה באופן אוטומטי את כל מכשירי השמיעה התואמים ברדיוס של מטר אחד.

  • TV Connector תומך בחיבור מספר בלתי-מוגבל של מכשירי שמיעה באמצעות התקן אחד
  • אות השמע מוזרם בו-זמנית לכל מכשירי השמיעה המחוברים
  • האות מוזרם ישירות למכשירי השמיעה בטווח של עד 15 מטר
     
 
 

Phonak Partner Mic™‎

מיקרופון דש קל לשימוש משפר שיחות אחד-על-אחד באמצעות שליחת דיבור ברור המוזרם ישירות אל מכשירי השמיעה מסוג Marvel.

 
 

מיקרופונים של Roger™‎

הבנת דיבור היא גורם מפתח בתקשורת אפקטיבית. גורמים שמשפיעים על הבנת דיבור כוללים רמת רעש רקע, מרחק מהדובר, אקוסטיקה סביבתית והדהוד. התנהגויות ריחוק חברתי, המחייבות הפרדה של שני מטר בין אנשים, יוצרות אתגרים נוספים בתקשורת עם אנשים בעלי אובדן שמיעה.

כאן מיקרופון Roger יכול לסייע בשיפור ביצועי מכשירי השמיעה. מיקרופונים של Roger פותחו להפחתת רעשי רקע או מרחק ולשידור הקול של הדובר ישירות אל מכשירי השמיעה, מעבדי צלילים של שתלי שבלול או התקני BAHA.

מציאת קלינאי תקשורת באזור שלכם

מציאת קלינאי תקשורת

תנו לנו לעזור לכם למצוא מומחה בתחום השמיעה קרוב אליכם. הוא יוכל לספק מידע נוסף אודות בריאות שמיעה, לבדוק את השמיעה שלכם ולעבור איתכם על האפשרויות המתאימות לכם.

מציאת קלינאי תקשורת