155A Phonak RemoteMic talimatları | Phonak

RemoteMic bilgilendirici videoları

Şarj

Eşleştirme

Mobil

Ses kontrolü

Duraklatma ve devam etme

0