Skip to main content

Varför kan jag inte använda myPhonak app för att justera volymen under telefonsamtal?

myPhonak app: justera volymen under telefonsamtal

Telefonsamtal och justeringar i myPhonak app använder två olika typer av Bluetooth-kommunikation. De är oförenliga med varandra och kan inte fungera samtidigt. Använd volymkontrollerna på hörapparaterna eller telefonen för att justera volymen på telefonsamtalet.