Skip to main content

myPhonak appen: datafel för hörapparat

myPhonak appen: Jag får ett meddelande om datafel för hörapparaten där det står att appen inte kan läsa data från min hörapparat
rtaImage.jpg
 
Kontakta din audionom för att spara den senaste anpassningen till hörapparaten. En ny anpassning behöver sparas på hörapparaten om meddelandet visas igen.