Skip to main content

Hur använder jag Hälsa i myPhonak med uppladdningsbara Paradise-hörapparater?

För att komma åt sektionen Hälsa trycker du på hjärtikonen i appnavigeringen. Med uppladdningsbara Paradise-hörapparater har du tillgång till följande hälsodata:
1. Användningstid 
  • detaljerad användningstid för den vänstra och den högra hörapparaten 
  • användningstid i olika akustiska miljöer 
  • frivilligt mål
2. Steg*
  • antalet steg per dag, vecka, månad eller år 
  • fysiska aktivitetsnivåer 
  • ungefärlig gång- och löpdistans (För hörapparaterna Phonak Audéo Lumity) 
  • frivilligt mål
*För att komma åt Steg i realtid i sektionen Hälsa måste användare av kompatibla Audéo P-, Naida P- och Virto P-hörapparater uppdatera till den senaste firmware-versionen. Om hörapparaterna är kvalificerade för den här uppdateringen visas en notis i myPhonak. Steg i realtid visas istället för streck så snart hörapparaterna är uppdaterade. 
Hörapparater som inte är kvalificerade för uppdateringen (Naida P-PR) har endast tillgång till timvisa uppdateringar i stegdiagrammen.