Skip to main content

Hur använder jag Hälsa i myPhonak med Audéo Fit-hörapparater?

För att komma åt sektionen Hälsa trycker du på hjärtikonen i appnavigeringen. Med Audéo Fit-hörapparater har du tillgång till följande hälsodata:
1. Användningstid
  • detaljerad användningstid för höger och vänster hörapparat
  • användningstid i olika akustiska miljöer
  • frivilligt mål
2. Steg
  • antalet steg vare dag/vecka/månad eller år
  • fysiska aktivitetsnivåer
  • aktuell gång- och löpdistans
  • frivilligt mål
3 Hjärtfrekvens
  • hjärtfrekvens vid aktivitet eller vila
4. Kalorier (endast Audéo Lumity Fit)
  • kaloriförbränning på grund av fysisk aktivitet (aktiva kalorier) och kaloriförbränning baserat på användarens vanliga metabolism (passiva kalorier)