Skip to main content

Hur nära behöver min mobiltelefon vara mina Phonak-hörapparater?

Även om den officiella Bluetooth-standarden anger 10 m som det maximala Bluetooth-avståndet beror det verkliga avståndet på många faktorer och kan vara kortare i verkligheten.
Telefonen bör vara inom 5 meter från dina Phonak-hörapparater. Phonak-hörapparater använder hörapparatens mikrofoner för att ta upp din röst, så du behöver inte tala in i telefonen under ett samtal.